Dags för nytt läraravtal – som måste få genomslag!

Avtalsrörelsen 2021 för landets kommunalt anställda lärare och studie- och yrkesvägledare har dragit igång.

Vimmerby 4 mars 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

 Vårt yrkande är tydligt: Varje lärare behöver fastställd undervisningstid, god löneutveckling och en hållbar arbetsmiljö. Och – inte minst – att avtalet denna gång följs på varenda skola, i varje kommun!  

Under våren ska ett nytt avtal förhandlas fram för cirka 200 000 lärare, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, fritidspedagoger och skolledare. Tyvärr har inte kommunerna i tillräcklig utsträckning levt upp till det nuvarande avtalets intentioner. Löften om minskad arbetsbelastning och en lönestruktur som premierar erfarenhet och kontinuitet har inte infriats. Det har visat sig vara tomma ord.

Därför kräver vi nu ett avtal som kommer till rätta med arbetsbelastningen, garanterar en god löneutveckling under hela yrkeslivet samt ger möjlighet till utveckling i yrket.

Viktigt är att skapa bättre balans mellan uppdrag och förutsättningarna. Lärares undervisningstid ska fastställas lokalt vid läsårets början och till varje undervisningstimme ska kopplas tid till för- och efterarbete. Det är grunden till att stärka undervisningens kvalitet. Motsvarande tydlighet ska åstadkommas också för studie- och yrkesvägledare.

Lärarna har haft en kraftigt ökad arbetsbelastning under året med coronapandemin där man förväntats göras samma jobb utan större skyddsåtgärder. De nya och snabbt växlande arbetsformerna med distans-, fjärr- och närundervisning har lett till ökat dubbelarbete.

Andra yrkesgrupper har erhållit coronaersättningar. Även lärare behöver få erkännande för att vi har tagit ett stort ansvar under pandemin med ökad arbetsbelastning som följd. För den insatsen är Sveriges lärare värda mer än bara en symbolisk eloge eller en klapp på axeln.

En central utgångspunkt för Lärarnas Riksförbund i avtalet är att det man kommer överens om också utförs i praktiken. Här behöver Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, Sobona och de enskilda kommunerna ta sin del av ansvaret så att vi gemensamt kan åstadkomma en riktig vändning vad gäller arbetsbelastning, kompetensutveckling och livslön. Det är helt avgörande för att lösa lärarbristen och öka yrkets attraktivitet.

Över 35 000 lärare har lämnat yrket de senaste åren. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB), kan 60 procent av lärarna utanför skolan tänka sig att återvända om de får rimligare arbetsbelastning, större möjlighet att styra över arbetssituationen och högre lön.

Så nu är det upp till bevis. Med ett nytt avtal kan vi ta viktiga steg för att göra läraryrket mer attraktivt. Vi är redo. Är SKR och kommunerna redo?

Monika Johansson, ordförande Lärarnas Riksförbund Vimmerby kommun
Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Ämnen du kan följa