Kommunal: "Hylla istället för att spara i Kinda"

Sveriges riksdag har beslutat att återuppbygga totalförsvaret, vilket även inkluderar civilförsvaret. Samtidigt fortgår nedrustningen av räddningstjänsterna ute i landet i en förvånande takt.

Kinda kommun 27 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det här är kanske en av de största paradoxerna som vi just nu kan se i samhället. Vilka är de som i händelse av samhällsstörningar, förhöjd beredskap, större olycka eller i värsta fall ofred, ska bistå civilsamhället? Jo, räddningstjänsten – och den vill Kinda kommun skära ner?

Räddningstjänst är ett kommunalt uppdrag medan exempelvis försvaret har staten som huvudman. Det innebär att riksdag och regering inte har något ansvar för räddningstjänsterna, utan det är kommunernas ansvar att formera sina räddningstjänster så att de, med hänsyn till lokala förhållanden, klarar att nå ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Förmågan till beredskap är en detalj som den senaste tiden blivit alltmer ifrågasatt. Räddningstjänsten i Sverige har aldrig någonsin haft så få brandmän och brandbefäl som idag. På 20 år har antalet heltidsanställda brandmän minskat med 25 procent. Antalet deltidsbrandmän har gått från cirka 15 000 till cirka 10 000. Trots den högljudda debatten i sviterna av de stora skogsbränderna 2014 och 2018 fortsätter landets kommuner att skära ner räddningstjänsterna. 

Det finns idag flertalet exempel på kommuner som använder räddningstjänsten som budgetregulator, Kinda kommun är bara ett exempel i raden. Beslut om nedläggning av brandstationen i Vallåkra fattades 2019, beslut att lägga ner brandstationen i Sigtuna fattades 2020, beslut att säga upp fyra heltidsbrandmän i Höglandets räddningstjänstförbund fattades i januari 2021, listan kan göras längre. 

Att behöva ta del av innehållet i det sparbeting som ansvariga för räddningstjänsten i Kinda kommun har lagt på bordet är beklämmande. Att minska antalet brandmän är ett anorektiskt beteende, som är både förvånande och direkt oklokt. Att som kommun kunna uppvisa en fungerande räddningstjänstorganisation är idag, sett till anställningsvillkoren för deltidsbrandmän, inte alla som klarar av. Svårigheterna att behålla och rekrytera nya deltidsbrandmän har i många kommuner dessvärre lett till underbemanning, med oförmåga att kunna utföra sitt samhällsuppdrag som resultat.  

Kinda kommun borde istället hylla sina brandmän och brandbefäl och vurma för att de kvarstannar i tjänst och därigenom bidrar till den del av totalförsvaret som räddningstjänsten står för! 
Kommuninvånare i Kinda kanske ska ställa frågan till lokalpolitikerna? Hur går det med återuppbyggnaden av totalförsvaret där civilt försvar och räddningstjänst är en väsentlig del? Är det fortsatt nedskärning som är receptet även i Kinda kommun? 

Therese Waller, sektionsordförande Sektion Syd, Kommunal
Magnus Sjöholm, förbundsombudsman, Kommunal
Mikael Svanberg, förbundsombudsman, Kommunal

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: "Att sänka löner för hjältarna är rent trams"

Kinda kommun

Dagen då det riktiga snöfallet kom till Kinda