SD: Nya busshållplatser drabbar Storebroborna hårt

Vi har inte blivit tillfrågade vad vi tyckte innan beslutet om busshållplats intill riksväg 34 togs. Vi förstår varför, det hade blivit stora protester. Det är ju lättare att bestämma över huvudet på folk.

Storebro 2 mars 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läste i denna tidning att de nya busshållplatserna i Storebro ska börja byggas nästa vecka, vilket innebär att bussen, förutom skolbussen, inte längre går in i samhället. Det här upprör väldigt många Storebrobor. 

Det har räknats ut att KLT sparar hela 2-3 minuters resväg på att slippa köra genom samhället. Det läste vi om redan vid planeringen av de nya hållplatserna, men då hade vi 90 km i hastighet. Men har man räknat med att det är 80 km/h numera och vid tät trafik kan det dröja innan bussen kan köra ut på riksvägen igen? Konstigt att inte restiden har förlängts något, så tidsaspekten är inte hållbart argument. 

Har någon på Trafikverket räknat ut hur mycket en person vinner i tid på att ta sig till den nya hållplatsen, om man till exempel bor på Rönnbärsvägen, och idag har cirka 1 km att gå, men plötsligt får det dubbla avståndet? Hur mycket i tid vinner de som bor ovanför skolan, och som idag bara har att gå nerför Skolgatan till hållplatsen nere vid centrum,  och som helt plötsligt måste gå förbi Kvillgården in på gång- och cykelbanan över Stångån för att komma till den nya hållplatsen? 

På vintern, när det är besvärligt väglag, och man kanske drar barnvagn eller använder rullator eller rullstol ska man tvingas ta sig fram dessa långa sträckor. Har någon tänkt på dessa människor? Det kan få till följd att man frågar om skjuts istället för att nyttja kollektivtrafiken. "Åk kollektivt för att minska utsläppen och värna om miljön" hör man ofta, men då ska det väl förbättras och inte försämras. De allra flesta kommer att få flera kilometer längre gångväg till sin hållplats. De enda som möjligtvis skulle gynnas och få kortare väg till de nya hållplatserna är boende i området "Skalmon", men här kör de flesta bil så vi nyttjar inte kollektivtrafiken i någon större utsträckning. 

Detta bygge kommer att kosta cirka 3 miljoner, pengar som kunde användas bättre, som vid norra infarten om man kommer söderifrån, där skulle det kunna göras en avkörningsfil, så man slipper den farliga vänstersvängen vid macken. Likaså den mellersta avfarten om man kommer norrifrån, en avkörningsfil i kombination med omkörningsförbud förbi korsningen.

Förändringar – absolut. Men pengarna måste i första hand gå till trafiksäkerhet och inte som nu, en försämring för de allra flesta som idag nyttjar kollektivtrafiken. Bara för 2-3 minuters tidsvinst, utan en tanke på alla invånare i Storebro som drabbas hårt av detta.

Anneli Jakobsson, SD Vimmerby
Kjell Jakobsson, SD Vimmerby

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: (SD): 90 procent av invånarna är upprörda"

Insändare

Insändare: Borttagna hållplatser upprör i Storebro

Insändare

Insändare: Nya hållplatsen försvårar för äldre