Se till att personalen får återhämtning!

Hälso- och sjukvården och dess medarbetare har arbetat och levt under hård press under lång tid och detta bara fortsätter.

Kalmar län 6 mars 2021 18:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som tidigare medarbetare på Vårdförbundet följer jag yrkesförbundet, som för någon månad sedan presenterade en ny rapport från Novus som visar att sjukfrånvaron ökar och det leder till arbetsbelastning och en sämre arbetsmiljö. Vidare kan man läsa att hela 7 procent eller 5 700 sjuksköterskor eller var fjärde sjuksköterska överväger att säga upp sig och lämna vården helt. Undersökningen avslutades i december och visar att det fortfarande brister hos arbetsgivaren i arbetsmiljöansvaret.
Mot denna bakgrund kan vi skönja en uppgivenhet och trötthet hos personalen, varför det blir än mer viktigt att ta fram möjligheter för återhämtning eftersom det är ett akut läge. Hur länge ska personalen orka?

Region Kalmar län som arbetsgivare har en hel del kvar att arbeta med för att nå målet att bli en av Sveriges bästa arbetsplatser. En sund personalpolitik genom att erbjuda kris-, samtals- och traumastöd är bra, men låt oss också hoppas och tro att Kristdemokraternas interpellation har hörsammats av majoriteten, så att alla anställda kan se fram emot minst två dagars extra betald ledighet.

Under regionfullmäktiges möte den 3 mars framkom det att arbete pågår med förslag, som ska presenteras under mars månad. Vi ser med tillförsikt på de kompletterande förslag som nu förhandlas med de fackliga organisationerna enligt Mattias Adolfsson (S). För en god personalpolitik krävs extra uppskattningar för allt hårt arbete som gjorts, och som görs, vilket leder till ett steg närmre till en av de bästa arbetsplatserna i Sverige.

Margreth Johansson (KD), ersättare i regionfullmäktige

Ämnen du kan följa