Vikten av att utveckla mötesplatsen – inte avveckla

"Vi kan åter se hur oviljan att fatta beslut blir tydligt i kommunen", skriver flera representanter för (S) i Vimmerby angående mötesplatserna

Vimmerby 2 mars 2021 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I helgen kunde vi läsa om våra mötesplatser som inte har ekonomi till en tjänst som håller ihop arbetet och leder utvecklingsarbetet. Vi socialdemokrater har alltid tyckt att konceptet kring mötesplatser varit en bra väg. Självklart så behöver vi utvärdera verksamheten för att se vilka vidare steg som vi kan ta och vilka lärdomar som vi kan dra. Men redan nu kan vi se positiva saker och att allt fler människor går från försörjningsstöd till egenförsörjning eller utbildning. 

Förebyggande arbete tar tid. Det vet vi. Därför vill vi att kommunen mer aktivt arbetar med hälsoekonomi för att räkna på vinster och minskade kostnader över tid. Vi är oroliga att man väljer att avsluta mycket av det förebyggande då det inte är verksamheter som vi måste ha via lagtvång. Det som på sikt är en vinst ses som en för stor utgift i det korta perspektivet. Vi socialdemokrater vill se fler mötesplatser, fler vuxna på våra skolor. Fler vuxna på stan. Vi tror att detta kan finansieras över tid i minskade kostnader för placeringar och utanförskap. Vi vet att varje ung som klarar skolan minskar risken för ohälsa och kriminalitet. Där finns stödet från mötesplatserna med läxläsning med mera.

Vi socialdemokrater har satt ett mål på att Vimmerby kommun ska öka till 17 000 invånare och då behöver kommunen kännas attraktiv och trygg. En bra skola och omsorg är två viktiga parametrar, men även ett aktivt kultur- och fritidsliv. Där ser vi föreningslivet som en viktig motor. Genom mötesplatserna kan föreningarna möta nya medlemmar. Vi ser också möjligheter till samverkan mellan kulturskolan och mötesplatserna som ligger geografiskt utsprida och med det kan vi nå nya grupper. 

Denna vecka så inleds arbetet med budget för 2022 och vi socialdemokrater kommer ha frågan kring utveckling av våra mötesplatser högt på agendan. Men vi behöver snabbt komma fram till ett beslut så vi kan fortsätta driften året ut. Det viktiga med att snabbt få till ett beslut är att ge verksamheten mer långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Peter Högberg (S), vice ordförande kultur- och fritidsutskottet
Daniel Nestor (S) vice ordförande samhällsbyggnadsutskottet
Eva Berglund (S) 2:e vice ordförande socialnämnden
Lis-Astrid Andersson (S) 2.e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden
Helen Nilsson (S) oppositionsråd

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vimmerby

Bildextra: Här är förslagen till nya förskolan i Vimmerby

Vimmerby

De satsar på barnomsorg i egen regi vid sjön

Vimmerby

Beslut om undervisningen kan fattas med kort varsel

Rumskulla

Förskollärare: "Vi fick ingen information om beslutet"

Vimmerby

Fest på förskolan för Grön Flagg-utmärkelse

Visa fler