Amorteringstrappa gör bostadsmarknaden mer tillgänglig

För många unga som vill köpa sin första bostad sätter amorteringskraven käppar i hjulen. En amorteringstrappa, med lägre krav för unga, skulle kunna vara en lösning, föreslår debattören.
För många unga som vill köpa sin första bostad sätter amorteringskraven käppar i hjulen. En amorteringstrappa, med lägre krav för unga, skulle kunna vara en lösning, föreslår debattören.

Sommaren är tiden då många yngre funderar kring sitt boende. Kanske är det dags att flytta till en annan stad för studier eller nytt jobb, eller så kräver en växande familj en större bostad.

Debatt 11 augusti 2023 05:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Oavsett anledning att vilja flytta är problemet ofta detsamma – att det är svårt eller till och med omöjligt för många unga att köpa en bostad där man vill bo.

För den som söker sig till bostadsrättsmarknaden för första gången utgör ofta amorteringskraven och bolånetaket hinder som gör det svårt att köpa ett boende. Som amorteringskraven är utformade idag slår de särskilt hårt mot unga som antingen riskerar att helt bli utestängda från bostadsmarknaden eller få orimligt höga boendekostnader. Det riskerar att bli ett moment 22, där unga personer inte har möjlighet att köpa en bostad samtidigt som det ofta är bostaden som möjliggör studier, karriär och familjebildning.

Sverige har internationellt sett högt belånade fastigheter. Att ha tvingande krav på amortering av bolån är därför rimligt. Men om vi vill ge unga en chans att ta sig in på bostadsmarknaden är det rimligt, till och med nödvändigt, att kraven på amortering är lägre initialt när inkomsten är lägre, och sen stiger i takt med ålder och ökande inkomst. 

Därför föreslår vi på Skandia införandet av en amorteringstrappa, med lägre krav på amortering för unga. Enligt våra undersökningar skulle en amorteringstrappa möjliggöra för en ung person med medelinkomst att köpa en liten lägenhet i majoriteten av svenska städer, och i många orter göra det möjligt att byta upp sig från en liten lägenhet till en större vilket de ej har möjlighet till med de nuvarande amorteringskraven.

I dagsläget försenas familjebildande och karriär för många människor runtom i landet. Det är ett stort problem – för den som drabbas och för samhället i stort. För allas skull är det därför dags att tänka nytt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa