Flera kommuner i länet har brist på jobbskapare

Borgholm är enda kommunen i Kalmar län som når målet att minst var tjugonde vuxen driver företag med anställda – Vimmerby är nära. Det behövs fler jobbskapare i länet, menar debattörerna.

Debatt 29 augusti 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Småföretagarnas Riksförbund har i flera undersökningar kartlagt sambandet mellan företagsamma och arbetsmarknaden. Ju högre andel av de vuxna invånarna i en kommun som är företagare med anställda, desto lägre tenderar arbetslösheten vara. En procent högre andel företagsamma är länkad till 1,3 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. Det är dessa grupper som särskilt tjänar på de jobbmöjligheter som fler företagsamma bidrar med. Bland utrikes födda är sambandet hela 3,2 procentenheter lägre andel inskrivna arbetslösa. 

För att skapa en rimlig arbetsmarknad är en rimlig ambition att minst var tjugonde vuxen i landets kommuner ska vara en jobbskapare, det vill säga fem procent de som bor i en kommun ska driva företag med anställda. Borgholm är den enda kommun i Kalmar län som når upp till denna nivå, medan Vimmerby kommer nära. I Kalmar, Västervik och Mörbylånga är andelen över fyra procent. I Nybro är så få som tre procent av de vuxna aktiva jobbskapare.

Att vara företagare är många gånger inte så lönsamt som folk i allmänhet tror. Den genomsnittliga företagaren mitt i karriären jobbar nära sex timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Nära en fjärdedel av företagarna kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren, eftersom byråkratin med regelkrångel och blanketter, tar så mycket tid i anspråk. I inget av de svenska länen vill en majoritet av företagarna utöka sina verksamheter om det innebär att de också behöver anställa fler. I Kalmar län är det 40 procent av företagarna som vill växa med fler anställda, bland de högre nivåerna i landet.

Många företagare vittnar om att ökad brottslighet. Kriminalitet och den informella sektorns svartarbete och beskyddarverksamhet pekas av många företagare ut som det främsta hindret för tillväxt. Det går att skapa bättre villkor på kommunal nivå. Till exempel genom att stärka tryggheten med kommunala ordningsvakter, att underlätta offentlig upphandling och genom ett mera företagsvänligt bemötande från kommunala tjänstemän. 

Genom konstruktiva reformer kan kommuner med brist på företagsamma ta steg mot ambitionen att minst var tjugonde vuxen ska vara en jobbskapare. Det är ingen enkel resa, men kan stärka arbetsmarknaden och den långsiktiga tillväxten. Mycket kan göras på lokal nivå för att göra företagandet mera attraktivt. Vi menar att ett tydligt problem är bristen på målbilder. Ambitionen att var tjugonde vuxen ska vara en jobbskapare är inte enkel att nå, men viktig för att skapa varande förbättringar på arbetsmarknaden och lyfta kommunens ekonomi.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa