Bromsa klimatkrisen genom förnybar el – snarast

Det är bråttom att bromsa klimatkrisen och debattörerna hoppas att kommunerna i Kalmar län vill vara delaktiga i omställningen till förnybar el, bland annat genom att uppmuntra till vindkraft.
Det är bråttom att bromsa klimatkrisen och debattörerna hoppas att kommunerna i Kalmar län vill vara delaktiga i omställningen till förnybar el, bland annat genom att uppmuntra till vindkraft.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel visar att vädret blir alltmer extremt i takt med att den globala uppvärmningen fortsätter. Det är oerhört bråttom att minska utsläppen, och kommunerna i Kalmar län kan spela en mycket viktig roll.

Debatt 31 oktober 2021 08:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige kan minska de egna utsläppen genom en snabb och kraftfull utbyggnad av förnybar elproduktion, elektrifiering av industrin och transporterna, effektivisering samt satsningar på bland annat batterier och vätgas.

Dessutom leder ökad förnybar elproduktion i Sverige till en stor klimatnytta genom att elexport till våra grannländer tränger undan kol- och gaskraft. Samtliga riksdagspartier har betonat den svenska elexportens stora klimatnytta.

 

Vi har fantastiska förutsättningar för billig förnybar el, som är motorn i omställningen. Inte minst kan vindkraft byggas ut snabbt och bidra till att ge industrin tillgång på el som krävs för omställningen.

Tidsaspekten är oerhört viktig. Om man exempelvis tidigarelägger vindkraftsutbyggnaden kan de sammantagna utsläppen minska med cirka 300 miljoner ton till år 2030. Det är sex gånger mer än Sveriges årliga utsläpp. Men för att detta ska bli verklighet krävs politiskt mod och vilja:

• Utbyggnaden av elnäten måste påskyndas och tillståndsprocesserna för både land- och havsbaserad vindkraft måste kortas.

• Kommunerna bör får ett statligt stöd för att planera för var vindkraften bör byggas.

• Kommunerna och lokalsamhället bör få ekonomiska incitament (bland annat genom fastighetsskatten) att bidra till vindkraftsutbyggnaden.

• Svenska kraftnät måste ges möjlighet att bygga ut stamnätet i havet.

• Försvarsmakten bör underlätta vindkraftsutbyggnaden.

• Det bör införas ett mål och inriktning för vilken mark som ska användas till större solelparker.

 

Vindkraft och solelparker behöver numera inga subventioner, utan det handlar om att underlätta för en marknadsbaserad klimat­omställning som gynnar både klimatet och den svenska ekonomin.

När coronapandemin slog till tog det mindre än ett år att få fram ett vaccin, inte de två–tre år som experterna trodde skulle krävas. Utvecklingen kan gå snabbt också när det gäller att hantera klimatkrisen.

Men då krävs det att regeringen och riksdagen omgående skapar de nödvändiga förutsättningarna för en snabb utbyggnad av elproduktionen och för en snabbare elektrifiering av samhället. Det skulle också ge Sverige ett konkurrenskraftigt elpris och bidra till att skapa en fossilfri industriproduktion och nya jobb i hela landet.

Vi hoppas att kommunerna i Kalmar län vill vara delaktiga i omställningen, bland annat genom att uppmuntra till vindkraft i kommunen. Det finns inget skäl att vänta.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa