Dags att majoriteten kliver ur sin bubbla

I översiktsplanarbetet för Kinda finns en uttalad politisk målsättning att antalet medborgare i kommunen ska växa från 10 till 15 tusen invånare.

Debatt 18 augusti 2023 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi i Landsbygdspartiet oberoende tycker det rimmar dåligt när majoritetspolitikerna låter förvaltningen utreda alternativ som att inrymma förskolan i Horn med skolan och om det kan vara lämpligt att låta mellanstadiebarnen i Horn gå i Kisa istället.

Politiker i majoriteten (S, M och KD) verkar leva i en bubbla långt ifrån verkligheten när de med ena handen går med på att utveckla landsbygdsorterna och ge dem förutsättningar att kunna växa i ÖP-arbetet och med nästa hand tillåter utredningar av alternativ som på sikt släcker ner Horn/Hycklinge (det finns otaliga exempel inte minst i denna kommun på vad konsekvenserna av skolnedläggningar innebär för landsbygden).

Att Moderaterna i varje handling agerar aktivt för att släcka allt liv söder om Rimforsa på kortast möjliga tid, det känner vi till sedan länge, men vi blir mäkta upprörda när Socialdemokraterna inte stoppar den här typen av tokiga förvaltningsutredningar. 

När medborgarna i Kinda börjar rasa vilt och anmäler sig till medborgardialogen i Horn och när föräldragruppen kommer med en verklighetsförankrad skrivelse, går man snabbt ut och talar om att man inte alls vill flytta mellanstadiet från Horn till Kisa, man vill bara utreda vad som är bäst ur ”pedagogisk” synvinkel för barnen. Självklart ska även södra kommundelen få möjligheter att växa.

När anmälningarna till dialogen fortsätter att strömma in börjar man dela in medborgarna i små grupper så inte alla ska kunna höra och direkt bemöta de argument som framförs och inte nog med detta nu får de som tidigt anmält sig till dialogen plötsligt besked om att alla måste gå in och anmäla sig ännu en gång för den första anmälan gäller inte längre.

Vi undrar vad man håller på med. Vi menar att man istället för onödiga utredningar och illa planerade medborgarmöten borde lägga pengarna på att förbättra skolverksamheten istället.

Nej, det är verkligen dags att S, KD och M kliver ur sin lilla verklighetsflyktiga bubbla och börjar agera gemensamt och kraftfullt om ni ska återfå Kindabornas förtroende.

Pierre Ländell, ledamot i KS
Annica Haag, ledamot i VoN
Annelie Samuelsson, ledamot i BN 
Ulrik Saanum, ledamot i SBN
Acke Andersson, ersättare i KS och SBN
Landsbygdspartiet oberoende i Kinda


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa