Dags för krav på återvinning av aska

I askan som uppstår när Kalmar läns avfall förbränns finns värdefulla råvaror. Trots det svarar endast en kommun i länet att de kräver återvinning av restprodukter vid förbränning. Nu bör länets kommunpolitiker ta ansvar för en mer hållbar hantering av askan, skriver företrädare för miljöföretaget Ragn-Sells.

Debatt 11 april 2022 06:11
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Varje år går 329 kilo avfall per person från Kalmar län till förbränning. Det innebär att mer än hälften av det kommunala avfall som samlas in i länet går till energiåtervinning och blir till fjärrvärme och el. Att återvinna energi ur det avfall som inte går att materialåtervinna fyller en viktig roll i vårt energisystem och är ett klimateffektivt sätt att se till att avfallet kommer till nytta.

Samtidigt har kommunerna i Kalmar län nu nya möjligheter att minska klimatutsläppen genom att ta vara på de värdefulla resurser i askan som uppstår vid förbränningen. Om vi ska lyckas minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen måste råvaror cirkuleras i ett kretslopp så att de kan användas om och om igen.

Därför är det positivt att vi i Sverige nästan helt upphört att deponera brännbart avfall. Det har ersatts av återbruk, materialåtervinning och energiåtervinning. Men mer arbete återstår.

Vi på miljöföretaget Ragn-Sells har undersökt vilka kommuner i Kalmar län som ställer krav på att ta vara på restprodukter vid avfallsförbränning. Av de fyra kommuner som svarat att de har avtal om energiåtervinning saknar alla utom en krav på återvinning av värdefulla råvaror vid förbränning. Enkelt uttryckt låter kommunerna resurser gå upp i rök.

För att göra det möjligt att ta vara på värdefulla råvaror som kalium, kalcium och natrium ur den flygaska som uppstår vid avfallsförbränning har vi på miljöföretaget Ragn-Sells tagit fram en helt ny teknik. Särskilt kalium är avgörande att ta vara på eftersom det är ett av de viktigaste näringsämnena i mineralgödsel. Genom denna process kan klimatpåverkan minska eftersom råvarorna inte behöver brytas på nytt.

Tiden där världen hade råd att slösa med viktiga resurser är förbi. Nu måste vi hushålla och ta vara på allt som går. Det går att bygga en cirkulär ekonomi som minskar mängden miljöfarligt avfall samtidigt som utvinning av råvarorna från förbränningsprocessen ökar nyttan från energiåtervinning. Därför är det viktigt att alla kommuner i Kalmar län börjar ställa krav på återvinning i kommande avtal om avfallsförbränning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa