De lokala butikerna måste värnas

I debatten om de stigande matpriserna har de små butikerna nästan helt glömts bort, trots att sju av tio livsmedelsbutiker i länet är små. Ofta är de glesbygdsbutiker eller kompletteringsbutiker nära städer, som sett sin lönsamhet urholkas, och riskerar att försvinna de närmsta åren.

Debatt 7 augusti 2023 05:44
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alla behöver köpa mat, men en livsmedelsbutik är ofta mycket mer. Det är där man hämtar ut paket, köper receptfria läkemedel, får beställningen från Systembolaget, lämnar in veckans lottorad och sätter upp anslag om sommarjobb och kattvakter. Man träffar bekanta och pratar om väder och vind – butiken är helt enkelt knutpunkten i samhället.

I Kalmar län finns det nu 245 livsmedelsbutiker. Om butikerna, en efter en, skulle tvingas lägga ner kommer det påverka tillgängligheten för både livsmedel och annan samhällsservice för många i länet.

Butiker under ekonomisk press vill ofta etablera sig på fler platser eller bygga ut för att kunna få stordriftsfördelar. Konkurrensverket analyserade under våren hinder för att etablera nya och bygga ut befintliga butiker. I analysen skriver de "Av särskild betydelse i sammanhanget är problem relaterade till kommunernas planläggning av nya butikslägen".

Myndighetens analys är tydlig med att kommunpolitiker är viktiga för livsmedelsbutikernas framtid. Vi har därför tagit fram tre förslag till dig som är kommunpolitiker för att Kalmar läns butiker ska kunna överleva, bli fler och växa i storlek:

  1. Se över planmonopolet
    Det så kallade planmonopolet gör att kommunerna kan vägra planläggning och därför stoppa både nyetablering och utbyggnad av befintliga butiker. Kommunerna behöver i högre grad ta hänsyn till lokala butiker vid utformningen av detaljplaner.
  2. Se över byråkratin
    Att hålla ett brett och bra utbud, vilket är extra viktigt på orter utan apotek och Systembolag, ökar kostnaderna. Kommunerna behöver se över sitt arbete med tillsyn och tillstånd samt tolka reglerna likadant. Tillsynskostnaden för exempelvis folköl och receptfria läkemedel skiljer stort mellan kommunerna.
  3. Hjälp partivännerna se butikernas vardag
    Butikerna verkar i lokalsamhället men de påverkas naturligtvis av beslut på riksnivå. Exempelvis höjde regeringen den 1 april åter arbetsgivaravgiften för unga – ett hårt slag för många butiker. Prata med dina partivänner i riksdagen och förklara hur det beslutet påverkar butiker och antalet jobb för unga i kommunen.

Vilka av Kalmar läns 245 livsmedelsbutiker som kommer att finnas i framtiden beror på vad länets kommunpolitiker gör i dag.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa