Förebygg viltolyckor i olycksdrabbade Kalmar län

"För att vara optimalt verkningsfulla bör vilt­stängslen kombineras med viltvarningssystem samt lösningar som gör att vilt kan ta sig både över och under vägarna för att inte skapa inlåsningseffekter och förskjuta olycks­riskerna någon annan stans", skriver Gudrun Brunegård (KD).
"För att vara optimalt verkningsfulla bör vilt­stängslen kombineras med viltvarningssystem samt lösningar som gör att vilt kan ta sig både över och under vägarna för att inte skapa inlåsningseffekter och förskjuta olycks­riskerna någon annan stans", skriver Gudrun Brunegård (KD).

"Kalmar län hör till de län i landet som har lägst antal kilometer viltstängsel draget längs med riksvägar och Europaväg. Samtidigt toppar länet rikets viltolycksstatistik år efter år", skriver riksdagsledamoten Gudrun Brunegård (KD), som motionerat om att olycksdrabbade regioner och enskilda vägsträckor ska prioriteras vid uppsättning av viltstängsel.

Debatt 3 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I september 2022 toppade Kalmar län återigen statistiken för viltolyckor relaterat till antalet personbilar, enligt statistik från Nationella Viltolycksrådet och SCB. 33 viltolyckor per 1 000 personbilar utgör en ökning med 37 procent sedan början av 2010-talet. Klart dominerande i antal olyckor är rådjur, men med vildsvin och dovhjort på stark frammarsch. 

Viltstängsel räddar liv. Ändå saknar många högtrafikerade landsvägar fortfarande viltstängsel, exempelvis långa avsnitt av E22. I Kalmar län är konsekvenserna av att inte ha viltstängsel tydliga: Kalmar län hör till de län i landet som har lägst antal kilometer viltstängsel draget längs med riksvägar och Europaväg. Samtidigt toppar länet rikets viltolycksstatistik år efter år. 

Vid analyser av viltstängslens nytta framträder tydligt att viltstängsel är det mest effektiva sättet att förhindra viltolyckor. För att vara optimalt verkningsfulla bör vilt­stängslen kombineras med viltvarningssystem samt lösningar som gör att vilt kan ta sig både över och under vägarna för att inte skapa inlåsningseffekter och förskjuta olycks­riskerna någon annan stans. 

Det är av stor vikt att större vägar med omfattande pendlingstrafik görs säkra att färdas på. Med anledning av de stora samhällskostnader och det stora mänskliga lidande som viltolyckor förorsakar, borde det vara samhällsekonomiskt lönsamt att investera i viltstängsel på de sträckor som idag är mest olycksdrabbade. Regeringen bör därför uppdra åt Trafikverket att prioritera särskilt olycksdrabbade regioner och enskilda vägsträckor vid uppsättning av viltstängsel.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa