Ett måste att möta våldsvågen med hårdhandskar

"Det är i familjen som värderingar sätts och förs vidare. Vi kristdemokrater är därför stolta över den familjepolitik vi driver i regering, och i det rent brottsförebyggande arbetet är föräldrastödsprogram en konkret satsning", skriver debattörerna.
"Det är i familjen som värderingar sätts och förs vidare. Vi kristdemokrater är därför stolta över den familjepolitik vi driver i regering, och i det rent brottsförebyggande arbetet är föräldrastödsprogram en konkret satsning", skriver debattörerna.

Sprängningar och mord avlöser varandra och inte sällan drabbas numer människor utan koppling till kriminella miljöer. Regeringen har därför inlett en offensiv mot gängbrottsligheten. Men lika viktiga är de långsiktiga satsningar vi driver igenom.

Debatt 25 oktober 2023 06:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen fick polisen rätt till hemlig avlyssning av kriminella, även utan konkret brottsmisstanke. Det kommer hjälpa till att förhindra grova brott innan de sker. Vi luckrar upp byråkratiskt krångliga regler för att få fler bevakningskameror, så att chanserna till uppklaring ökar när brott väl har begåtts. Vi dubblerar straffen för grova vapenbrott ökar resurserna till Polisen, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Sveriges Domstolar. Det är bara några av de allra senaste exemplen av skärpningar inom rättspolitiken.

Men vi vet också värdet av förebyggande insatser. Nästa år ska förslaget till en ny socialtjänstlag presenteras för en omställning till en långsiktigt hållbar och mer kunskapsbaserad socialtjänst. En pilotverksamhet ska startas upp, med förstärkningsteam för att stärka socialtjänsten där behoven är som störst. Fler myndigheter och aktörer ska också vara anmälningsskyldiga vid misstanke om att barn far illa, och sekretessregler lättas så att socialtjänst, skola och polis ska kunna dela information med varandra. 

Alla åtgärder är fullt nödvändiga, men det botar bara symtomen. För att långsiktigt råda bot på våldsvågen måste vi erkänna dess grundorsaker. När ungdomar inte bara rånar utan också förnedrar sina offer, räcker inte längre relativ fattigdom som förklaringsmodell – det handlar om värderingar. Därför var det häpnadsväckande när Ebba Busch (KD) var den enda som i en partiledardebatt nyligen, lyfte vikten av goda värderingar.

Det är i familjen som värderingar sätts och förs vidare. Vi kristdemokrater är därför stolta över den familjepolitik vi driver i regering, och i det rent brottsförebyggande arbetet är föräldrastödsprogram en konkret satsning. Det ska stärka föräldraförmågan och ge kunskaper om exempelvis barns rättigheter och dessutom stärka föräldrarnas relation till varandra.

Det är ett måste att möta våldsvågen med hårdhandskar. På lång sikt krävs också en god samhällsgemenskap, byggd på sunda värderingar. Det är någonting vi politiker inte fullt ut kan lagstifta om, men vi kan på olika sätt stötta barn och familjer i behov av stöd. Det är i familjen värderingar sätts och trygga familjer ger trygga barn. Det är den främsta skyddsbarriären mot gatans värld.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa