Ja till gårdsförsäljning av alkohol

Svar på debattartikeln "Öppna inte upp för alternativa försäljningsvägar!" den 5 juli.

Debatt 5 juli 2022 06:15
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Region Kalmar län fattade nyligen beslut om att i ett remissvar till den statliga utredningen säga ja till gårdsförsäljning av alkohol. Detta motsätter sig Vänsterpartiet i tidningen den 4 juli. 

Vi moderater har under många år kämpat för att små producenter av alkohol, exempelvis öl och vin, ska tillåtas sälja sina produkter där de har sitt företag, istället för bara på de närliggande Systembolagen. Det är vår starka åsikt att detta kommer att främja landsbygdsutvecklingen, företagsamheten, sysselsättningen, turismen och upplevelseindustrin i Kalmar län liksom övriga landet. 

Idag finns 14 producenter av öl och vin, de flesta småskaliga, på både Öland och runtom fastlandsdelen av vårt län. Alla dessa kommer att gynnas av en uppluckring av regelverket. Det är också viktigt att slå fast i sammanhanget att även denna statliga utredning, den tredje i sitt slag, menar att gårdsförsäljning av alkohol vare sig skulle hota Systembolagets monopol eller påverka folkhälsan. 

Gårdsförsäljning av alkohol ser efter många års idog strävan nu äntligen ut att bli verklighet då det finns en majoritet i riksdagen, som fattar det slutliga beslutet. Vi moderater är glada över att frågan äntligen är i hamn och säger grattis till länets producenter och ser fram emot vad detta positiva besked kan göra för vårt läns landsbygd, småföretagande, sysselsättning och turism.

Carl Dahlin (M), regionråd
Pär-Gustav Johansson (M), regionråd
Jan R Andersson (M), riksdagsledamot


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa