KD pratar och attackerar – C gör något åt saken

"För att leda bort uppmärksamheten från egna tillkortakommanden försöker företrädare för KD i en debattartikel nu skylla alla orättfärdiga problem, som jord- och skogsägare i Sverige drabbas av, på alla andra än sig själva. I stället är det EU:s, myndigheternas och Centerpartiets fel", skriver företrädare för C i en replik.
"För att leda bort uppmärksamheten från egna tillkortakommanden försöker företrädare för KD i en debattartikel nu skylla alla orättfärdiga problem, som jord- och skogsägare i Sverige drabbas av, på alla andra än sig själva. I stället är det EU:s, myndigheternas och Centerpartiets fel", skriver företrädare för C i en replik.

Replik på "Befria markägarna från Centerns EU-trassel".

Debatt 31 oktober 2023 05:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Finns det någon kvar därute som litar på Kristdemokraterna? Att KD skulle bry sig om eller prioritera landsbygden och markägare stämmer helt enkelt inte.

För att leda bort uppmärksamheten från egna tillkortakommanden försöker företrädare för KD i en debattartikel nu skylla alla orättfärdiga problem, som jord- och skogsägare i Sverige drabbas av, på alla andra än sig själva. I stället är det EU:s, myndigheternas och Centerpartiets fel.

Att dessa problem är orättfärdiga, inkräktande på äganderätten och bör hanteras omgående är vi helt överens om. Som exemplet från Jämtland med artskyddsregelverket, som nämns i debattartikeln. KD menar att myndigheterna har övertolkat lagen, men bortser från att det är regeringen som styr över myndigheterna, lagstiftningen samt vilka ersättningsregler som gäller när en enskild skogsägare förbjuds att avverka sina skogar.

När detta hanterades i riksdagen röstade både C och KD för flera förändringar av artskyddsregelverket. Ändå har KD:s landsbygdsminister, Peter Kullgren, inte lagt fram ett enda förslag för att stärka äganderätten, utan hänvisar till att frågan ska utredas.

Detta är den stora skillnaden mellan våra partier. KD pratar och attackerar – Centerpartiet gör något åt saken. Bara de senaste åren har vi förstärkt ersättningsreglerna vid nekat avverkningstillstånd för fjällnära skog, stoppat den rättsosäkra registreringen av nyckelbiotoper och drivit igenom regelförenklingar på skogsområdet. 

Det är likadant i EU. När vi lägger timme efter timme i Bryssel på att förhandla bort negativa konsekvenser för Sverige i kommande EU-lagstiftningar bemödar sig KD inte ens att engagera sig i vare sig jordbruksutskottet eller miljöutskottet i Europaparlamentet.

Centerpartiet står både för en ambitiös klimatpolitik och en politik som får hela Sverige att leva. Samtidigt har regeringen havererat klimatpolitiken så pass att de själva i sin budget konstaterar att de inte kommer nå 2030-målet, vilket är ett akut hot mot det svenska skogsbruket. 

För om temperaturen fortsätter stiga ökar risken för skogsskador. Och om vi inte klarar klimatmålen kommer fler svenska jordbrukare tvingas se sina skördar tyna bort i torka eller dränkas av skyfall. 

Ja, ni vet det där med två tankar i huvudet samtidigt. För populisten är det en svår verklighet att anpassa sig till, men likväl kommer den alltid tillbaka och biter dig där bak om du inte gör det.

I EU-valet nästa år är valet ditt. Vill du ha snack eller verkstad? Centerpartiet levererar det senare.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa