Ingen har lyft två strån för Järnforsens skola

Att kasta in handduken och acceptera en nedläggning av Järnforsens skola är inte nödvändigt, skriver Niclas Mobelius och Anders Andersson (KD). "Vi har en aktiv och kreativ föräldraförening som redan i mars månad kom med 14 tydliga punkter för att säkerställa och utveckla Järnforsens skola. Vi vägrar att ge upp kampen förrän dessa förslag är prövade."
Att kasta in handduken och acceptera en nedläggning av Järnforsens skola är inte nödvändigt, skriver Niclas Mobelius och Anders Andersson (KD). "Vi har en aktiv och kreativ föräldraförening som redan i mars månad kom med 14 tydliga punkter för att säkerställa och utveckla Järnforsens skola. Vi vägrar att ge upp kampen förrän dessa förslag är prövade."

"Den som vill kan fortsätta kritisera oss och andra för att vi hävdar att det funnits en dold agenda. Men det är nog ändå intressant att se vad som gjorts – och framförallt vad som inte gjorts – under åren sedan Järnforsens skola var full och man började hänvisning till andra skolor", skriver lokala KD-politikerna Anders Andersson och Niclas Mobelius.

Debatt 31 maj 2023 10:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skolan i Järnforsen har varit föremål för hot om nedläggning under årtionden. Men i samband med flyktingmottagandet 2015-2016 fylldes skolan med upp till ca 60 elever och då kunde ingen se möjligheten av att lägga ner den. Det var tvärtom så att man inte kunde ta emot fler elever och därför fattade barn- och utbildningsnämnden beslutet att elever från Virserum inte skulle kunna ha Järnforsen som hänvisningsskola utan Emådalsskolan i Mörlunda. Beslutet togs 2017-11-15 och i sammanfattningen står det bland annat ”Järnforsens skola är också full på grund av ökat elevantal”. 

Åren gick och det hände inget med beslutet från 2017. Elevantalet sjönk i Järnforsen, men inte i något protokoll vi kunnat hitta finns en antydan till att göra något för att åter fylla skolan med elever. Det enda som kom fyra år senare den 10 mars 2021 var ett beslut i BUN om att ändra elevers hänvisningskola gällande barn från Virserum från Emådalsskolan till Venhagsskolan i Målilla. 

Om man från förvaltningen och nämnden inte brydde sig under fyra år då Järnforsens skola fick färre och färre barn, så borde det varit ett uppvaknande när ärendet kom upp för ett beslut 2021-03-10. Men icke. 

Ingen kan få oss att tvivla på vår intuition att det då vid detta tillfälle 2021 fanns en dold agenda som gick ut på att bara det blir tillräckligt få barn på Järnforsens skola så kan vi få fram ett beslut om nedläggning. Ja, de tankarna fanns kanske redan tidigare. Om vi har fel, då vill vi att ni som hävdar det tydligt förklarar hur man tänkte sig gällande framtiden för Järnforsens skola eftersom ingen lyft två strån för att skapa attraktivitet och intresse att profilera skolan. 

Låt oss ta ytterligare ett exempel på dold agenda. Tisdagkvällen den 12 april förra året var vi en grupp samlade i Järnforsen inbjudna av föräldraföreningen. Då kom det upp information om att eleverna i Järnforsen från höstterminen skulle bussas två dagar varje vecka till Målilla. En av deltagarna tog kontakt med en rektor för att höra om detta verkligen stämde. Vi fick under kvällen entydiga besked om att så inte var fallet. Dagen efter, den 13 april, var det BUN-sammanträde. Under detta sammanträde informerades muntligen om att just denna lösning för Järnforsen skola nu var skissad och skulle verkställas från höstterminen. På mindre än 24 timmar var det helt nya besked. I protokollet från BUN § 36/2022 framgår inte tydligt vad saken gäller mer än att elever får bussas till andra skolor. Vi som följt ärendet vet vad resultatet blev. 

undefined
Järnforsens skola.

Bussningen av elever, där man 2/5 av veckan befinner sig på annan skola, har inte stärkt profilen av Järnforsens skola som framtidens lilla skola med utveckling och trygghet. Tvärtom. Det har ytterligare spätt på och även gjort att någon elev valt bort Järnforsen just på grund av denna bussning. Vi är väl medvetna om att för vissa ämnen måste elever förflytta sig och ha undervisning på annan skola. Men det är något helt annat än att 40 procent av skolveckan är förlagd på annan ort. 

När allt nu är som det är. Och skolan har få elever. Då kastar en del in handduken. Men det är inte nödvändigt. Vi har en aktiv och kreativ föräldraförening som redan i mars månad kom med 14 tydliga punkter för att säkerställa och utveckla Järnforsens skola. Vi vägrar att ge upp kampen förrän dessa förslag är prövade. 

Dessutom vill vi att man tydligt från förvaltningen och BUN analyserar andra små skolor och hur de klarar skollagen. I föräldraföreningens skrivelse gav man exempel på bland annat Ammarnäs skola i Sorsele kommun, som med endast sju elever i gruppen F-6 driver skolan vidare. Intressant att lyssna till Utbildningsradions besök i Ammarnäs och vi valde idag att titta in på Sorsele kommuns hemsida och där fanns skolan kvar. 

Den som vill kan fortsätta kritisera oss och andra för att vi hävdar att det funnits en dold agenda. Men det är nog ändå intressant att se vad som gjorts – och framförallt vad som inte gjorts – under åren sedan Järnforsens skola var full och man började hänvisning till andra skolor. 

Räknat per invånare så tror vi oss ganska säkert kunna säga att Järnforsen är den ort i vår kommun som är företags- och industritätast. Antalet arbetstillfällen i producerande företag, med Plannja i spetsen och sedan en lång rad företag, gör Järnforsen till en viktig motor för sysselsättning och skatteintäkter. Enligt vår mening är kommunen nu på väg att göra ett stort misstag. Förslaget från BUN och KS om nedläggning av skolan är inte slutligt klubbat i fullmäktige. Därför hoppas vi att det finns fler politiker än vi i KD-gruppen som kommer att rösta för ett ställningstagande där vi dels bryr oss om barnen, visar respekt för föräldraföreningen och visar att vi tror på Järnforsen som ett levande samhälle! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa