Kommunen gör strandpromenaden till "tårarnas allé"

"På vilket sätt bidrar kommunen till de globala målen genom att fälla vassen och utplåna livsmiljöer för hårt undanträngda arter?" frågar debattören i ett öppet brev till ÖSK och kommunalrådet.
"På vilket sätt bidrar kommunen till de globala målen genom att fälla vassen och utplåna livsmiljöer för hårt undanträngda arter?" frågar debattören i ett öppet brev till ÖSK och kommunalrådet.

"Jag och många med mig vill inte ha välansade parker och tillrättalagda ytor där inte mycket liv kan finnas", skriver debattören i ett öppet brev till förbundsstyrelsen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund och kommunalråd Lars Rosander angående vassröjningen vid sjön Hulingen i Hultsfred.

Debatt 26 oktober 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag ligger vaken för att jag är så ledsen och upprörd. Varför, undrar du. För att Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK), Hultsfreds kommun, fäller vassen längst strandpromenaden vid Hulingen, där Alkärret och sjön är min plats för återhämtning. Nu har livsmiljöer tagits bort längst sjön. Vassen som sjuder av liv får inte finnas kvar.

Förra vintern hade den blå kungsfiskaren möjlighet att överleva tack vare vassen. Den höll till mellan Råsebäcken och dagvattenutloppet. Isvakarna blev mindre och mindre, men den härdade ut och hittade mat för överlevnad, tack vare vassen. Minst fyra vattenrall hade också valt att stanna i vassen över vintern. Fåglar som inte många människor har sett. Många fascinerades av att få se dem och några åkte många mil hit av den anledningen. Om våren och sommaren har vi kunnat njuta av sången från rörsångaren. Den brukar bo i just den vass som tagits bort norr om Alkärret. Tre-fyra par som återvänt från Afrika och glatt oss med sin vackra sång. Nu har dess livsmiljö tagits bort. Var ska den bo nu? På sommaren häckar några få par sävsparv i vassen. En rödlistad art på väg att dö ut. ÖSK tar bort dess livsmiljöer och snart finns inga platser kvar för dem. 

 

undefined
"På vilket sätt bidrar kommunen till de globala målen genom att fälla vassen och utplåna livsmiljöer för hårt undanträngda arter?" frågar debattören i ett öppet brev till ÖSK och kommunalrådet.

På frågan varför vassen tas bort får vi svaret att ”folk vill se sjön”. Sjön syns även om det är vass, som är en helt naturlig miljö runt en sjö. Vilka är ”folk”? Inte är det jag, som är en av invånarna i Hultsfreds kommun. Är det bara enskilda tjänstemäns tyckande om vad som är fint och vackert som ska få styra? 

Jag och många med mig vill inte ha välansade parker och tillrättalagda ytor där inte mycket liv kan finnas. Det är just närheten till naturen vi vill ha. Sterila ytor hör inte hemma här och borde inte göra det någonstans. Varför ska allt vara tillrättalagt av människan? Kan inte natur få vara just natur där livet kan florera?

På kommunens hemsida står det att Hultsfreds kommun kommer att arbeta för att Agenda 2030 och de globala målen ska bli uppfyllda. Är det bara tomma ord för att det ska låta vackert? Ett av målen är ekosystem och biologisk mångfald. På vilket sätt bidrar kommunen till de globala målen genom att fälla vassen och utplåna livsmiljöer för hårt undanträngda arter? 

 

Kommunen har antagit en policy för hållbar utveckling, men följer den inte. Hämtat från policyn: ”Alla kommunala verksamheter eftersträvar att använda konsumtionsvaror sparsamt, planera för framtiden genom långsiktiga åtgärder och alltid ta betryggande hänsyn till miljö och människors hälsa vid händelse av motstridiga intressen.”

Här har inte betryggande hänsyn tagits till vare sig miljön eller människors hälsa. Som alltid har naturen fått stå tillbaka. Min hälsa och mångas med mig får stå tillbaka när strandpromenaden förvandlas till tårarnas allé. 

Åter saxat från policyn: ”Kommunen tar ansvar för markanvändning och exploatering för att minska fragmenteringen av artrika miljöer eller skyddsvärd natur.” och ”I kommunen vill vi komma tillrätta med miljöproblemen och inte lämna över dem till nästa generation.” Nästa generation kommer kanske aldrig få se en sävsparv. De kommer inte kunna gå längst strandpromenaden och njuta av sången från rörsångare. Kommunen tar bort deras livsmiljöer så det istället blir kargt och livlöst. 

 

Det känns som ett så föråldrat och gammalmodigt tänk att klippa och lägga allt tillrätta, välansat och välputsat. Har ni inte alls hängt med i vilka problem vår planet står inför? Tänk om och tänk nytt. Ha oss som bor i kommunen för ert inre, både människor, djur, insekter och växter, och sluta med att våldföra er på vår natur.  

Jag ser fram mot svar från både förbundsstyrelsen för ÖSK och vårt kommunalråd. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa