Kommunens svar om slakteritomten i Hultsfred

Kommunalrådet Lars Rosander (C) förstår kritiken som framförs om slakteritomten i Hultsfred, och förklarar hur kommunen hanterar ärendet.

Debatt 20 juni 2022 18:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren "En riktig skamfläck för Hultsfred!"

Förhållandena kring det nerbrunna slakteriet på fastigheten Pechlin 9 i Hultsfred är komplicerade, och vi har full förståelse för att frågor uppstår. Fastigheten har under åren sålts i flera led, men det har inte funnits någon lagfaren ägare. Vi vill här tydliggöra hur kommunen försöker att hantera ärendet på bästa sätt.

Hultsfreds kommun har aldrig ägt fastigheten Pechlin 9, och har därmed inte heller sålt fastigheten till, eller heller kunnat ställa några villkor gentemot nuvarande ägare. Kommunen har däremot tagit initiativ till att Lantmäteriet ska utreda och fastställa ägarförhållandena för den nämnda fastigheten, vilket har gjorts. 

Lantmäteriet utsåg en ägare och kommunen kunde då ge ett rivningslov för fastigheten, vilket gjordes i mars i år. Därefter har fastighetsägaren två år på sig att få ett startbesked. Efter detta har fastighetsägaren sedan fem år på sig att slutföra rivningen, från det datum då rivningslovet gavs. Sådan är lagstiftningen som vi måste förhålla oss till. 

Kommunen undersöker, parallellt med denna process, vilka möjligheter det finns att påskynda saneringen. Vi är fullt medvetna om den olägenhet som alla upplever, men framför allt de närboende.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa