Lärare skapar grunden för samhället i morgon

"Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen", skriver styrelsen för Sveriges Lärare i Hultsfred i samband med Världslärardagen. Genrebild.
"Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen", skriver styrelsen för Sveriges Lärare i Hultsfred i samband med Världslärardagen. Genrebild.

Lärarnas villkor avgör elevernas möjligheter och är grunden för ett gott samhälle, skriver styrelsen för Sveriges Lärare i Hultsfred som uppmanar politikerna att inte ta bort lärartjänster när kommunen ska spara.

Debatt 5 oktober 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den 5 oktober firas Världslärardagen, instiftad av världslärarfacket Education International och FN-organet UNESCO. Vi vill denna dag uppmärksamma lärarnas viktiga roll för hela samhället.

Det är lärare som skapar grunden för morgondagens samhälle. Men för att kunna lyckas i vårt viktiga uppdrag behöver vi få rätt förutsättningar på arbetsplatsen.

I Hultsfred finns ett gott samarbetsklimat mellan Sveriges Lärare och våra arbetsgivare i Hultsfreds kommun. Vi hjälps åt att arbeta tillsammans för en god arbetsmiljö, för att vi ska må bra på jobbet, utvecklas och kunna göra ett bra arbete. Vi upplever ett närvarande, tillitsfullt och ledarskap, vi har en bra kommunikation och feedback mellan fack och arbetsgivare.

Denna goda arbetsmiljö är avgörande för att vi ska kunna utbilda våra elever och hjälpa barnen att utvecklas på bästa sätt. På varje skola och förskola måste det finnas tillräckliga resurser så att arbetssituationen blir hållbar och att alla barn och elever får det stöd de har rätt till.

Det är också avgörande att arbetsvillkoren förbättras och att arbetsbördan lättas genom minskad administration och fler behöriga kollegor, att vi får mer tid till att planera och följa upp vår undervisning, vilket är avgörande för utbildningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse.

Vi uppmanar därför våra skolhuvudmän och kommunens politiker som har ansvaret och makten att göra dessa insatser möjliga. Därför är det så viktigt att inga lärartjänster försvinner när kommunen ska spara.

En bättre väg är om Hultsfreds kommun tar täten i Sverige och investerar sig ur ”krisen” och bort från de kriminella gäng som drabbar landet. Spara inte, avsätt istället mer resurser till vår skola och barnomsorg. Då får vi en framtid med färre problem för unga människor. Vi får engagerade människor som känner tillit, är delaktiga och har möjlighet att påverka beslut och det gemensamma arbetet för ett gott samhälle som utvecklas för allas bästa.

Därför uppmanar vi er politiker att ta rätt beslut. Visa att ni står på barnens sida.

Att vi har en fungerande skola med goda villkor för lärare att utföra sitt jobb är en förutsättning för bygget av ett bra samhälle. Det kräver att vi har arbetsgivare som tar sitt ansvar.

Emmelie Nord, ordförande

Caroline Axelsson, vice ordförande

Bronson Månsson, sekreterare

för styrelsen, Sveriges Lärare i Hultsfred


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa