M: "Självklart är vi beredda på framtiden!"

Malin Sjölander ger svar på debattören Jan-Gunnar Johanssons frågor om bland annat klimat och kommande kriser.
Malin Sjölander ger svar på debattören Jan-Gunnar Johanssons frågor om bland annat klimat och kommande kriser.

Svar på debattartikeln "Rysk roulett med medborgarna som insats" den 30 september.

Debatt 6 oktober 2021 07:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill börja med att tacka Jan-Gunnar Johansson för att han tagit sig tid att skriva ett svarmin debattartikel om några av de utmaningar vi står inför under kommande år. I artikeln reses också ett antal frågor som jag vill försöka besvara.  

Dels undrar han hur vi i Moderaterna vill arbeta för att samhället ska kunna stå emot kommande pandemier. Först och främst måste vårt land höja beredskapen för alla slags kriser – inte bara pandemier. Det handlar om allt från att den enskilde medborgaren ska kunna klara sin försörjning och dagliga uppehälle under en tid, men också att vi som nation ska klara sjukvård, energiförsörjning, leveranser av viktiga varor och säkra informationsflöden. Min slutsats är att vårt land tyvärr under flera decennier rustat ner vår beredskap, något som behöver ställas om snabbt. Ett första steg är att noggrant utvärdera hur arbetet med pandemin förlöpt och att ärligt rannsaka oss på alla nivåer hur vi kunnat förbereda oss bättre. Sen måste hela samhället börja aktivt träna på krishantering och scenarier och systematiskt hitta brister i våra olika organisationer. Vi moderater lade redan våren 2020 konkreta förslag i regionen på att en coronakommission skulle tillsättas så att arbetet dokumenteras och utvärderas.  

När det gäller vaccinering mot covid-19 så kan jag inte annat än dela Johanssons åsikter, självklart bör man ta sitt ansvar och vaccinera sig om man jobbar med sköra grupper. Mitt parti driver också frågan om att vaccinpass bör användas för att ge vaccinerade människor tillträde till aktiviteter som ovaccinerade inte ska delta i.  

Jan-Gunnar Johansson ställer också frågan om hur vårt parti ställer sig till klimatutmaningen. Den tar vi på största allvar. För bara några veckor sedan presenterade vi en reformagenda för just klimatet. Dels pekar vi på att elektrifieringen av samhället inte kan ske via fossila bränslen som nu är fallet, därför vill vi öka elproduktionen med mer kärnkraft. Något som skulle gynna vårt län i fler avseenden, inte minst genom nya arbetstillfällen. Vi står också upp för skogsägarnas rätt att bruka skogen till nytta för klimat, miljö och biologisk mångfald. Vi anser också att tillståndsprocesser måste förenklas så att klimatsmarta svenska produkter inte ersätts av importerade produkter som orsakar större utsläpp. Samtidigt måste starkare påtryckningar göras på de länder som idag är de stora utsläppsbovarna. Klimatfrågan är internationell och kräver därmed internationellt samarbete.  

Jag hoppas att jag kunnat ge lite svar på dina frågor om än i kortfattad form. Vi ses under valrörelsen!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa