Mer regional kultur med M- och KD-budget

Svar på debattartikeln "Marknadsliberal kulturpolitik ger färre som har råd".

Debatt 30 oktober 2021 14:21
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Socialdemokraterna Jonas Hellberg och Peter Högberg har satt på sig förvanskningsglasen när de ondgör sig över våra kulturförslag. De vet mycket väl att krav på effektiviseringar och ökad självfinansiering kan mötas på fler sätt än ökade biljettpriser. Duon blundar också för att vi tydligt skriver i vårt budgetförslag att syftet är att frigöra medel så att fler kulturaktörer än idag kan få stöd från regionen. Vi vet att ett antal är intresserade för att kunna utveckla sina verksamheter. Det är så vi vill förbättra tillgängligheten och öka kulturutbudet i hela länet.  

Det finns andra sätt såklart, som Hellberg och Högberg kanske förespråkar. Mellan 2017 och 2019 höjde landstinget/regionen under socialdemokratisk ledning kulturbidragen med 24,2 procent. Det är en väg att gå som vi kraftigt motsätter oss idag eftersom behoven av satsningar inom främst sjukvården väger tyngre för oss. Regionens resurser är trots allt begränsade. En indexuppräkning av kulturbidragen är tillräcklig, om pengarna används effektivt och i kombination med nytänkande inom kulturpolitiken.  

Socialdemokraterna måste istället svara på hur de vill utveckla den regionala kulturen. Att som nu inte lyfta ett finger för förändring under en hel mandatperiod leder inte till att fler invånare får upptäcka och uppleva kultur.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa