Ompröva byggnadslovet av kvarteret Kiosken

Till slut kom verkligheten ikapp den föga attraktiva idén om ett höghus med utsikt över Sparbankshusets baksida. Försäljningen som pågått sedan 2021 hade en trög start och fick ett utdraget slut.

Debatt 16 maj 2022 11:45
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med den nya kostnadsmassan och de högre räntorna var det inte lönt att ens försöka sälja de osålda lägenheterna. Idén var dålig från början och har blivit allt sämre med tiden och med största sannolikhet kommer det aldrig att byggas något sådant hus där i framtiden.

Men byggherren framhärdar i att det ska byggas ett så kallat trygghetsboende med 32 lägenheter längs med Kyrkogårdsgatan.

Att det byggs trygghetsboende är bra, men att bygga där är en dålig idé. Resultatet blir – bortsett den estetiska chocken med ett sexvåningshus vid entrén till det gamla Vimmerby – att det bildas en ödetomt mellan det tilltänkta huset och ”Coop-huset".

Dags att påminna om gestaltningsprogrammet ”Vackra Vimmerby”, som togs fram av välrenommerade Tengboms arkitektbyrå för att vara en vägledning för all bebyggelse i Vimmerby och antagen av fullmäktige 2015. Jag citerar tanken bakom det aktuella området:

”Karaktären av stadskärna upphör abrupt vid västra Tullportsgatan (…)Det gör att det är svårt att förstå hur nära stadskärnan man befinner sig… För att platsen som helhet ska vara lyckad och fungera som en innerstadsentré, krävs ett helhetsgrepp”.

Programmet fortsätter: ”För att skapa en tydligare entré till stadskärnan bör (ytan) förtätas med småskalig trähusarkitektur (min kursivering) i form av bostäder… och gärna med en grön fickpark i nära anslutning”.

Bygglovet för ett solitärt sexvåningshus måste omprövas och kommunen bör åter ta till sig sitt eget program ”Vackra Vimmerby”, som de beslöt från första början med sådan möda och stora kostnader.

Då blir Vimmerby en vackrare och trivsammare stad att leva i.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vimarhem svarar på kritiken: "Vi har en kö som vi inte kan trixa med hur som helst"

Vimarhem svarar på kritiken: "Vi har en kö som vi inte kan trixa med hur som helst"

Insändare: Ifrågasättande av Vimarhems bostadskö • "Sitter man i rullstol ska man tydligen ha möjlighet att ta sig ut själv"

Ifrågasättande av Vimarhems bostadskö • "Sitter man i rullstol ska man tydligen ha möjlighet att ta sig ut själv"

Efter mer än ett år – bara två av de unika miljontomterna sålda • Mäklaren: "Klart att man hade hoppats på fler"

Efter mer än ett år – bara två av de unika miljontomterna sålda • Mäklaren: "Klart att man hade hoppats på fler"

Försäljningsläget i Nybble efter tio dagar: "Osäker omvärld kräver mer betänketid"

Försäljningsläget i Nybble efter tio dagar: "Osäker omvärld kräver mer betänketid"

Så var rivet efter tomterna i nya bostadsområdet första säljdagen • Mäklaren: "Kom in flera anmälningar direkt" • Se TV från nya tomterna

Så var rivet efter tomterna i nya bostadsområdet första säljdagen • Mäklaren: "Kom in flera anmälningar direkt" • Se TV från nya tomterna
Visa fler