Politikerna måste ta krafttag mot bostadskrisen

Färre än 1 procent av svenskarna tycker att regeringen har en mycket bra bostadspolitik, och bara en av fyra ger den ens godkänt betyg enligt en ny Sifoundersökning. Nu måste Kalmar läns riksdagsledamöter hjälpa regeringen att lösa de största problemen på bostadsmarknaden, skriver Marcus Svanberg, vd för Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Debatt 25 oktober 2021 06:22
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

De senaste tjugo åren har villapriserna i Sverige trefaldigats och bostadsrättspriserna femfaldigats. Nio av tio svenskar bor nu i en kommun med bostadsbrist. Andelen unga vuxna som bor kvar hemma ökar kraftigt. Flyttskatten och höga månadskostnader för nybyggda lägenheter hindrar äldre med utflugna barn från att flytta till något mindre. Samtidigt har inte barnfamiljer råd med kontantinsatsen för att flytta till något större.

De samlade effekterna av bolånetak, flyttskatt, skuldkvotstak, det nyligen återinförda amorteringskravet och en havererad hyresrättsmarknad gör bostadskrisen akut. Under pandemin hade det varit ett utmärkt tillfälle att ta ett helhetsgrepp kring bostadspolitiken. Det är väldigt synd att regeringen och bostadsminister Märta Stenevi (MP) inte tog den chansen.

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling har i flera rapporter presenterat förslag på hur den svenska bostadspolitiken skulle kunna reformeras. Jag vill därför uppmana Kalmar läns riksdagsledamöter att aktivt driva fyra frågor för att skapa en mer rättvis och fungerande bostadsmarknad:

1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt kommer rörligheten på bostadsmarknaden att öka betydligt och frigöra många bostäder. Åtgärden kan finansieras genom ett minskat ränteavdrag som dessutom då skulle ha en avkylande effekt på bostadspriserna.

2. Avskaffa det skärpta amorteringskravet för gott. Det skärpta amorteringskravet som nyligen återinfördes har slagit hårt mot unga och barnfamiljer, grupper som behöver kunna ta ett bolån för att komma in på bostadsmarknaden.

3. Sänk trösklarna för unga. Inför ett skattegynnat bosparsystem för unga och ge möjlighet till statligt garanterade startlån vid ett bostadsköp.

4. Underlätta för andrahandsuthyrning. Genom att underlätta för andrahandsuthyrning så kan det befintliga bostadsbeståndet nyttjas mer effektivt.

Bostadskrisen leder till trångboddhet, ökad ensamhet och psykisk ohälsa samt missade arbets- och utbildningstillfällen. Nu krävs långsiktiga politiska lösningar och Kalmar läns riksdagsledamöter behöver hjälpa regeringen att ta krafttag för att lösa bostadskrisen. Det är mindre än ett år kvar till nästa val, så tiden för Stenevi och regeringen är knapp.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa