Ryck inte på axlarna åt viktigaste frågan

"Våra grödor kommer bytas ut till mer torktåliga alternativ, men det förändrar den biologiska mångfalden", skriver debattören, som menar att klimatarbetet går åt fel håll.
"Våra grödor kommer bytas ut till mer torktåliga alternativ, men det förändrar den biologiska mångfalden", skriver debattören, som menar att klimatarbetet går åt fel håll.

I år pratar vi om torkan. Torkan som gör att våra lantbrukare får dålig skörd, som gör att slakteriet har fler anmälda djur och som kommer påverka livsmedelsproduktionen, inte bara i höst utan flera år framåt.

Debatt 5 juli 2023 05:10
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kanske har en orolig omvärld gjort oss mer berörda av viktiga frågor som mat på bordet. När vi ser över tid vet vi att vi är påverkade av klimatförändringarna och globala uppvärmningen. Våra grödor kommer bytas ut till mer torktåliga alternativ, men det förändrar den biologiska mångfalden. Det är självklart inga små frågor. De rör hela planeten och Sverige är en kugge i det hjulet. Men vi har inte varit omedvetna, forskningen har varit tydlig. Vi måste nu göra en grön omställning. 

Ändå finns det partier, även i vårt län, som menar att klimatet inte är förändrat, att frågan är överdriven. Det enda det bidrar till är att vi andra måste bli än tydligare i vad som behöver göras. År av för hög användning av fossila bränslen måste repareras. 

Just nu går Sverige åt fel håll. I stället för att flytta fram arbetet har den tydligaste påverkan ”reduktionsplikten” sänkts. I stället för att sänka avgifter och skatter på reduktionsplikten som dessutom garanterat hade sänkt priset på drivmedel vid pump så offrar man klimatmålen. I stället för att ge förutsättningar för fortsatt skattereduktion för biogas så händer just nu inte någonting. Det må hända att Tidöpartierna inte gick till val på klimat- och miljöfrågor, men att så drastiskt dra ner målsättning och verkstad skrämmer. 

I vårt län är den gröna omställningen inte bara en klimatfråga. Vi vet att jobben och tillväxten finns i den gröna produktionen av energi och drivmedel. Kalmar län skulle vara en vinnare på en offensiv klimatpolitik. Just nu kräver biogasföretag och lantbrukare besked från regeringen. Vad händer?

Detta är några frågor i kampen för klimatet att ta tag i direkt:

  • Sänk skatter och avgifter på det som gynnar klimatvänligt bränsle.
  • Lös skattereduktionen för biogasen likt andra länder klarat. Förläng gödseldirektivet.
  • Fortsätt ha höga klimat- och miljömål i den offentliga verksamheten. 
  • Fortsätt med stöd för omställningen av drivmedel.
  • Inför produktionsstöd till biodrivmedelsanläggningar som kan producera hållbara drivmedel med restprodukter från skogsbruket. 

Centerpartiet har lanserat Tanka svenskt – ett sätt att peka på hur Sverige kan göra sig mer oberoende av rysk gas med mera. Jag lägger gärna till ”Tanka svenskt och gärna från Kalmar län”. Den gröna omställningen kommer gynna landsbygden för det är på landsbygden råvaran och energin finns. Men landsbygden kan inte på vägen dit stå för hela kostnaden. Därför måste ett särskilt landsbygdsavdrag finnas i områden som är beroende av bilen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa