Våga agera när barn upplever våld hemma

"Alla barn som växer upp i en våldsam hemmiljö utövar inte våld som vuxna. Men de flesta barn och vuxna som utövar våld har själva växt upp i en våldsam hemmiljö", skriver en rad ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor, bland andra landshövding Allan Widman, inför Internationella mansdagen på söndag.
"Alla barn som växer upp i en våldsam hemmiljö utövar inte våld som vuxna. Men de flesta barn och vuxna som utövar våld har själva växt upp i en våldsam hemmiljö", skriver en rad ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor, bland andra landshövding Allan Widman, inför Internationella mansdagen på söndag.

"Som ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor vill vi lyfta en av riskfaktorerna: att uppleva våld i hemmet. Det är mycket skadligt för barn och unga", skriver bland andra landshövding Allan Widman inför Internationella mansdagen den 19 november.

Debatt 17 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Alldeles för många barn och unga dras in i kriminella gäng. Vi har hört och läst om när det värsta tänkbara händer. Urskillningslöst våld, utfört av mycket unga individer.

Det finns många olika orsaker som kan öka risken för att en ung person dras in i kriminella gäng, som omständigheter i familjen, i närmiljön eller i skolan. Det finns kunskap om vilka riskfaktorer som kan bidra till att barn utvecklar ett normbrytande beteende. Ett normbrytande beteende är till exempel att bryta mot föräldrars regler, hota, slåss eller begå andra brott.

Som ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor vill vi lyfta en av riskfaktorerna: att uppleva våld i hemmet. Det är mycket skadligt för barn och unga. Barn som upplevt våld presterar ofta sämre i skolan till följd av svårigheter med att koncentrera sig. Att uppleva våld i hemmet riskerar också leda till att barn, på lång sikt, utvecklar psykisk ohälsa som ångest, depression, självskadebeteende, och svårigheter med att kontrollera temperamentet. Nedstämdhet eller självskadebeteende utgör i sig en riskfaktor som är viktig för att förklara och förstå normbrytande beteende.

Både pojkar och flickor kan ha personliga förutsättningar eller en uppväxt under förhållanden som ökar risken för att utveckla ett normbrytande beteende. Att ett barn är mer oroat, antisocialt eller aggressivt än andra barn kan innebära att barnet lever med våld. Men normbrytande beteende är vanligare bland pojkar. 

Den gemensamma nämnaren när det gäller olika former av våld, är att det i nästan alla fall utövas av män. Hela samhället måste engagera sig och bidra för att bryta cykeln av att barn och unga, huvudsakligen pojkar, dras in i kriminella gäng. Det är en utmanande och viktig uppgift. Ingen kan göra allt, men alla kan bidra. Var och en av oss kan vara viktiga vuxna för de barn som finns i vår närhet. 

Alla barn som växer upp i en våldsam hemmiljö utövar inte våld som vuxna. Men de flesta barn och vuxna som utövar våld har själva växt upp i en våldsam hemmiljö. 

Vi som ambassadörer mot mäns våld mot kvinnor vill därför uppmana alla vuxna att ta sitt ansvar. Misstänker du att ett barn far illa, att ett barn upplever eller utsätts för våld i hemmet eller på annan plats: Våga se! Våga fråga! Våga agera – bry dig, prata med skolan, gör en orosanmälan till socialtjänsten, värna barnet på alla sätt du kan.

 

Allan Widman, Johan Blom, Henrik Andersson, Jan Bolin, Pierre Edström, Jimmy Fungmark, Niclas Hammar, Joakim Ivarsson, Mathias J. Karlsson, Magnus Lagerlöf, Fredrik Modéus, Nicholas Murigu, Patrik Oldin, Ragnar Olsson, Johan Persson, Sören Reichenberger, Martin Rydell, Tomas Wetterberg, Martin Åkerberg


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa