Skolan inte till för att berika redan rika aktieägare

"Vi måste tydliggöra att den svenska skolan ska vara till för barnen i alla sammanhang. Inte för att berika de redan rika aktieägarna i dagens bolagsdrivna skolor", skriver Tomas Kronståhl (S).
"Vi måste tydliggöra att den svenska skolan ska vara till för barnen i alla sammanhang. Inte för att berika de redan rika aktieägarna i dagens bolagsdrivna skolor", skriver Tomas Kronståhl (S).

"Det är egentligen inget konstigt att ett företag har fokus på vinst, men när konflikten står mellan företagets vinstmöjligheter eller det bästa för eleverna är det alltid företagets bästa man i dessa fall har i sitt fokus", skriver Tomas Kronståhl (S).

Debatt 18 oktober 2021 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är flera inom borgerligheten som går marknadsskolornas ärende och varnar för min och mitt partis syn på det svenska skolsystemet.

Det jag säger är att den marknadsstyrda skolan vi idag har är en styggelse och leder tyvärr till ökad segregation och en ojämlik skola. En skolkoncern eller en skola som drivs i exempelvis aktiebolagsform drivs alltid med ett övergripande syfte att gå med vinst, en vinst som används till att bland annat dela ut vinster till sina aktieägare.

 

Det är egentligen inget konstigt att ett företag har fokus på vinst, men när konflikten står mellan företagets vinstmöjligheter eller det bästa för eleverna är det alltid företagets bästa man i dessa fall har i sitt fokus.

Det innebär att alla dessa aktiebolagsdrivna skolor vi idag har placerar sig undantagslöst i stora eller medelstora städers centralorter, detta gör man för att man har ett kösystem som möjliggör för dessa skolor att i princip själva välja sina elever. Föräldrar väljer ofta dessa elitfokuserade skolor redan vid barnets födsel eller till och med innan, vilket möjliggör att dessa skolor kan välja ut sina elever – oftast från föräldrar med bra studievana och stark socioekonomisk bakgrund. Dessa skolor har heller inget ansvar för att säkerställa att elever från ett visst geografiskt område ska garanteras en plats, utan man kan välja fritt och ansvaret för att garantera alla elever en skola ligger ensamt på de kommunala huvudmännen. Detta leder bland annat till att de privata skolorna idag överkompenseras och får möjlighet att inte minst dela ut flera hundratals miljoner i vinster, som verkligen borde användas för att minska skolsegregation och öka jämlikheten.

 

Jag och mitt parti är verkligen inte emot friskolor och människors valmöjlighet att kunna välja skola. Men, och det är viktigt, vi måste tydliggöra att den svenska skolan ska vara till för barnen i alla sammanhang. Inte för att berika de redan rika aktieägarna i dagens bolagsdrivna skolor.

Vi är helt klart för fria skolor som har ett fokus på elevers kunskapsbehov och barnens utveckling. Dessa skolor kan och ska inte drivas i aktiebolagsform, där vinsten är det främsta och övergripande syftet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa