Släck inte elljusspåret i Horn – kom överens istället

Att kunna motionera på ett upplyst elljusspår kan snart vara ett minne blott om man bor i Horn, befarar debattören, som vill lyfta behovet av en samförståndslösning mellan kommun och markägare.
Att kunna motionera på ett upplyst elljusspår kan snart vara ett minne blott om man bor i Horn, befarar debattören, som vill lyfta behovet av en samförståndslösning mellan kommun och markägare.

" I september har Kinda kommun ett prognostiserat resultat för 2021 på 40 miljoner plus och det vore patetiskt att behöva släcka elljusspåret i Horn för någon tusenlapp hit eller dit", skriver debattören.

Debatt 29 oktober 2021 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Elljusspåret i Horn bidrar precis som på andra ställen till en förbättrad folkhälsa.

Nyttjanderättsavtalet mellan kommunen och markägaren går ut den 31 december 2021 och i skrivande stund har man ännu inte lyckats komma överens. Kinda kommun har liknande avtal i både Kisa och Rimforsa och historiskt sett har man i många år betalat stora summor där, medan man i Horn hela tiden betalat en fast summa på 1 000 kr/år.

I samband med att en ny markägare i Horn köpte fastigheten där elljusspåret är förlagt uppdagade markägaren detta och sade upp avtalet med Kinda kommun i syfte att få till en dialog och ett avtal mer anpassat till de faktiska kostnader markägaren har för upplåtelsen. Markägaren har i skrivelse till Kinda kommun visat exakt vilka förlorade intäkter som finns och lagt ett utgångsbud på drygt 20 000 kr/år. Kommunen har erbjudit 13 000 kr/år, vilket ligger i paritet med vad man betalar i Kisa. Markägaren har därefter sänkt sitt erbjudande till 18 000 kr/år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ”hotar” nu med att om inte markägaren godtar lagt bud så kommer man att påbörja demontering av elljusspåret i Horn. Det är ett fullständigt oacceptabelt beteende av en kommunal förvaltning att agera på detta sätt och jag har svårt att tro att det finns politiskt majoritet bakom detta knappt ett år före valet. Dialogen som borde finnas har i vanlig ordning landat i långa mejlkonversationer och brevskrivningar istället för att sätta sig ner med motparten och söka en lösning i dialog som passar båda parterna. 

Jag har sett brev från förvaltningschefen till markägaren som innehåller direkta felaktigheter. SBN har under mandatperioden hanterat både Stångågårdens kök och campingfrågan illa. Det räcker nu och det är dags att politiker i Kinda kommun tar sitt ansvar och ger samhällsbyggnadsförvaltningen (SBN) ett tydligt uppdrag att lösa problemet innan avtalet löper ut och elljusspåret i Horn försvinner. 

Vi i Landsbygdspartiet oberoende Kinda har beslutat oss för att utnyttja vår initiativrätt och lyfta ett nytt ärende i SBN med syfte att ge förvaltningen uppgiften att i direkt dialog söka en samförståndslösning med markägaren. I september har Kinda kommun ett prognostiserat resultat för 2021 på 40 miljoner plus och det vore patetiskt att behöva släcka elljusspåret i Horn för någon tusenlapp hit eller dit. 

Det ska bli spännande att se vilka politiska partier som står upp för Hornborna när det verkligen gäller.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa