Vad vill Kristdemokraterna kring tågbanorna i länet?

Replik på "Fyra förlorade år när det gäller järnvägarna i länet".

Debatt 10 mars 2023 05:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Läser med viss förtvivlan den mångåriga kristdemokratiska politikerns Anders Anderssons påhopp kring tåginfrastrukturen i länet. Det är framför allt frågor kopplade till Stångådal- och Tjustbanan som Anders Andersson ger sig på. 

2019 togs ett stort beslut i Region Kalmar län. Vi beslutade att köpa in nya tåg till banorna, ett beslut på cirka 2 miljarder kronor! Vid detta tillfälle fanns ifrågasättande om detta var ”lönt” från KD då de undrade om banorna skulle få en upprustning. Majoriteten hade inför beslutet agerat för att påverka behovet av upprustning av banorna samt nytt signalsystem. Beslut som sedan kom in i den nationella planen efter ett omfattande påverkansarbete. Kontakterna med Östergötland har varit framgångsrika, vilket också påverkat hur detta beskrivs i deras måldokument kring transportinfrastrukturen. 

Vi vet att tågbanorna och en fungerande tågtrafik är oerhört viktig för att norra länet ska nå tillväxtmotorn Linköping samt vidare ut på stambanan. Det är därför med stor förvåning vi tog del av Trafikverkets förslag den 8 februari 2023 kring att våra regionala tåg inte längre ska nå Linköping station och därefter stambanan. Ett förslag som är en direkt konsekvens av Tidöavtalets besparing av Ostlänken. Vi har med anledning av detta kontaktat den kristdemokratiska infrastrukturministern Andreas Carlsson – med endast tystnad som svar. 

Vi måste ha ett robust system! Man måste kunna lita på att tåget går och det är därför vi ser fram emot den bristanalys som Trafikverket nu arbetar med. Vi följer detta noga. Vi kommer fortsätta agera, men det vore tacksamt om alla bidrog. Så sent som i februari 2023 yrkade KD på förslag om att skjuta på tåginköp, utreda förslag till besparing för att stänga ner mer tågtrafik – denna gång riktat mot Tjustbanan. Jag vill därför vädja till Kristdemokraterna i Kalmar län: hjälp till i påverkansarbetet mot regeringen så vi har regionala tågbanor även i vårt län.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa