Varför målar ni upp en annan bild än sanningen?

Motståndet mot vindkraft i Södra Kinda är massivt och kommer att bli svårt att genomföra, menar skribenterna som även är kritiska till att företaget begär in synpunkter på projektet i juletider.
Motståndet mot vindkraft i Södra Kinda är massivt och kommer att bli svårt att genomföra, menar skribenterna som även är kritiska till att företaget begär in synpunkter på projektet i juletider.

Efter vindkraftsmötet i Hycklinge gick Fred Olsen Renewables (F.O.R) ut med ett utskick till pressen där man målar upp bilden av att folkmassan bröt upp dörrar, och utsatte både väktare och samrådspersonal för verbala och fysiska hot. Man skulle göra polisanmälan.

Debatt 29 december 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns minst 200 vittnen och en full videoinspelning som visar att det inte var som den bild Fred Olsen försöker måla upp. Vi kom till samrådet för att få information, framföra våra åsikter och ställa frågor. För att ha kontroll hade företaget gjort ett upplägg där man släppte in max 30 personer i taget. 

När 200 personer stått ute i kylan i 45 minuter och ingen släpptes in trängde sig massan in i värmen. Det blev lite tumult i trappan men absolut ingen hätsk stämning eller liknande som F.O.R uttrycker det och några dörrar bröts heller aldrig upp. Någon höll ett litet tal och frågade om nån politiker var där och det var vi ju. Man ville att jag skulle säga något. Jag frågade personalen på F.O.R om de hade någon lösning på hur samrådet skulle genomföras eller om vi skulle stänga butiken och åka hem. Sweco och personalen på F.O.R tyckte vi skulle åka hem och det gjorde vi.

Ute på planen mötte jag en polis och frågade vad han gjorde här, svaret blev att "det undrar vi också, det är ju väldigt lugnt".

 

Fred Olsen hade skickat ut kallelse till samråd 13/12 (Luciadagen) och 14/12. Samrådstiden när medborgare kan lämna synpunkter sträcker sig över jul och nyår till 22/1. Med så kort tid på sig – dessutom i juletider – är det tveksamt om folk hinner och orkar komma på samråd och komma med vindkraftssynpunkter. Frågan är om F.O.R vill ha in synpunkter över huvud taget eller om de bara vill skynda på processen?

Motståndet mot vindkraft i Södra Kinda är massivt och kunskapen väldigt hög. Det finns inte en chans i världen att det här projektet kan lyckas när en hel bygd är emot. Det här projektet är dött redan i sin linda och kommer bara att kosta tid och pengar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa