Vem vinner på att stänga BUP i Vimmerby?

Efter att ha läst intervjun med Lena Granath (V) om hur man tänkt sig framtiden för BUP:s verksamhet i Vimmerby har Gudrun Brunegård (KD) en mängd frågor hon vill ha svar på.
Efter att ha läst intervjun med Lena Granath (V) om hur man tänkt sig framtiden för BUP:s verksamhet i Vimmerby har Gudrun Brunegård (KD) en mängd frågor hon vill ha svar på.

Ett av de stora orosmomenten i dagens Sverige är den ökande psykiska ohälsan bland unga. Under många år har regionerna brottats med stora svårigheter att möta behovet, samtidigt som bristen på barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens är stor.

Debatt 8 oktober 2023 06:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Majoriteten för Region Kalmar län (S, C och V) har tagit fram ett sparpaket, där bland annat stängning av den barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Vimmerby. I en intervju i Vimmerby Tidning beskriver psykiatriansvariga regionrådet Lena Granath (V) majoritetens motiv för stängningen och hur man tänker sig BUP-vården i framtiden. 

Artikeln och de svar som ges väcker en rad frågor, som medborgare tagit upp med mig och som jag förväntar mig att snarast få svar på.

Förändringen ska inte innebära någon neddragning av personal eller vård utan påstås helt ligga på en okänd kostnad för lokalhyra. Mottagningen är idag inrymd i regionens lokaler vid Vimmerby vårdcentral, det vill säga lokaler som regionen äger. Det kan tyckas kortsiktigt att genomföra en så stor förändring av vårdutbudet för en intern hyreskostnad, som istället drabbar något annat av regionens konton.

Då det handlar om en mycket känslig målgrupp utgår jag från att förslaget och dess förväntade effekter är noggrant analyserade.

• Vilken konsekvensanalys har gjort över hur den planerade förändringen i vårdutbudet kommer att drabba målgruppen barn och ungdomar med psykiatriska problem kontra regionens samlade kostnader?

• Hur stor är kostnaden för lokalhyra idag?

• Vilket av regionens konton kommer belastas av lokalkostnaden istället?

• Var kommer den fast anställda medicinska sekreteraren att placeras när lokalerna sagts upp?

I artikeln uppges att de barn och ungdomar som idag besöker mottagningen ”utgör en liten del av upptagningsområdet. Resten av patienterna från området, cirka 75 procent, åker redan idag till Västervik eller Oskarshamn”. När mottagningen stängts ”införs ett mobilt team som kan möta upp behov i hemmet, främst gentemot de patienter där man ser en risk för en inläggning inom slutenvården. Alla andra patienter kommer att få ta sig till Västervik eller Oskarshamn”. Regionrådet Lena Granath säger i artikeln att ”vi tänker att det här blir en ökad tillgänglighet, vi kommer ha medarbetare som inte behöver att resa på arbetstid utan får mer tid för patienterna”. 

• Finns någon beräkning av risken för att patienter som av någon anledning inte kan ta sig till mottagningen i Oskarshamn eller Västervik istället avstår från vård och försämras i sitt mående?

• Hur ser beräkningsunderlaget ut bakom slutsatsen att ett mobilt team som gör hembesök ska få mer tid för patienterna än när man har en fast mottagning någorlunda mitt i upptagningsområdet, Hultsfreds och Vimmerby kommuner?

• Vilken sammanvägd miljö- och klimateffekt beräknas, när fler patienter ska färdas de fyra till elva milen enkel väg till Västervik eller Oskarshamn, jämfört med när mottagningen ligger i Vimmerby?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa