Vi tar krafttag mot sjuktalen i Vimmerby kommun

"En av Vimmerby kommuns största utmaningar är de höga sjuktal vi har på många ställen inom våra verksamheter. För vår nya majoritet är det här en av de viktigaste frågorna och det vi fokuserat mest på under vår första månad", skriver Helen Nilsson (S), Jacob Käll (C) och Lars Johansson (V).

Debatt 22 februari 2023 16:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjuka kan vi alltid bli, men de höga sjukskrivningar som vi har visar att det inte bara handlar om tillfällig sjukdom. Vi vill tala klarspråk om det här, och lyfta upp problemen för att tillsammans hitta lösningar på dem. Frisk personal som känner att de kan göra ett engagerat jobb är en grundförutsättning för en bra kommun.

Priset för att bli sjuk på jobbet är framför allt ett högt personligt pris för den drabbade. Höga sjuktal gör det också svårt att erbjuda bra omsorg, vård och skola till våra invånare, och blir dessutom en hög kostnad för kommunen. Vi har alla i kommunen – invånare, anställda, och ledning – allt att vinna på att komma till rätta med dessa problem. Våra utmaningar är gemensamma, och vi måste jobba tillsammans för att lösa dem. 

Vi i den politiska ledningen är fast beslutna att långsiktigt och målmedvetet sänka sjuktalen i Vimmerby. Därför kommer vi presentera olika typer av insatser som steg på vägen mot piggare och friskare personal. Några punkter är redan på gång:

  • En miljon kronor avsätts till arbete för minskade sjuktal, och en arbetsgrupp där politik, tjänstemannaledning och fackförbund ingår har just skapats. Gruppen ska fokusera på några enheter där sjuktalen är som störst, och tillsammans med personal och chefer hela vägen upp lyfta fram problem och hitta gemensamma lösningar. Att jobba tillsammans med helheten är vi övertygade om är rätt väg att gå, och den process vi nu startat ska lära oss hur vi kan jobba för en friskare kommun, med utgångspunkt i personalen.
  • Nyligen installerades luftrenare i förskolor i kommunen för att minska spridningen av sjukdomar. Hur det påverkar sjuktalen ska utvärderas längre fram. 
  • Vi kommer se över hur vi kan förändra i heltidsresan för att göra val av arbetstid mer flexibelt än vad det är idag. 

Vi kommer jobba för att minska avståndet mellan politiken och anställda, och öppna upp för mer samtal och dialog. Även om det är vårt ansvar att peka ut riktningen är det avgörande att vi hjälps åt och drar åt samma håll. Om vi inte gör det tillsammans kommer vi inte att lyckas.

En del av att hjälpas åt är att lyfta fram de problem och kritik som finns. Vi är inte rädda för att tala klarspråk, men vi får inte fastna i det negativa, utan lita på att vi alla vill göra saker bättre. Kort sagt så behöver vi varandra, vi hoppas innerligt att ni alla vill vara med!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa