Vilka vill ni ska utbilda Sverige?

Sommarlovet är slut, och runt om i landet har skolor börjat om med sin verksamhet.

Debatt 13 september 2019 04:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Skolverkets statistik (2018–2019) har 2,56 miljoner människor varit inskrivna i någon sorts skolverksamhet under året, från förskoleklass till kommunal vuxenutbildning och SFI.
Det är en fjärdedel av Sveriges befolkning. Jag måste upprepa den siffran: En av fyra människor i Sverige nyttjar skolväsendet i någon sorts utsträckning.
 

Trots denna enorma mängd elever så nås vi av många dystra nyheter. I Skolverkets legitimationsregister, tidigare publicerad i tidningen Skolvärlden, kan vi se att i Norrbotten är 26,4 procent av legitimerade lärare över 60 år. Endast 1,5 procent är under 29.
Snittåldern på legitimerade lärare i Norrbotten är 52,5. Siffrorna ser liknande ut i hela Sverige. Kommunerna har svårt att rekrytera nya, unga lärare och inom en snar framtid kommer dessutom stora pensionsavgångar.
Det är inte nog med att få unga är yrkesverksamma som legitimerade lärare i dag. I en undersökning, som Lärarnas Riksförbund har genomfört under läsåret 2018/2019, uppger 8 av 10 lärare på gymnasiet att de hade en mycket eller ganska tung arbetsbörda under läsåret.
Hos samtliga tillfrågade lärare uppgav 3 av 4 att de har sömnproblem på grund av jobbet och 6 av 10 uppger att de har funderat på att lämna läraryrket någon gång under de senaste tre åren.
 

Det kan inte ha gått många förbi att vi i Sverige står inför en ordentlig lärarbrist redan nu och då måste alla huvudmän, oavsett om det handlar om Sveriges Kommuner och Landsting eller fristående aktörer, agera omedelbart för att behålla de lärare som är yrkesverksamma i dag.
Lönerna är en ständigt återkommande punkt, men utan tydliga förbättringar i arbetsmiljön kommer vi inte att kunna stoppa blödningen som pågår. Det krävs många åtgärder, men någonstans måste man börja.

Vi i Lärarnas Riksförbund anser:
1) Vi måste återgå till reglerad undervisningstid. Sedan avregleringen för 20 år sedan har den rena undervisningstiden ökat med två timmar i veckan. Därför behöver vi bestämd undervisningstid!
2) Varje lärare måste få tid till för- och efterarbete kopplat till undervisningstiden. Varje lektion kräver minst en timme för- och efterarbete.


Kommunerna klarar inte av att genomföra dessa reformer. Det är väldigt tydligt. Staten behöver ta över ansvaret för skolan och påbörja arbetet med att vända på den här trenden. Sverige står inför ett vägval, och det är dags att ta ansvar. Vi kan inte vänta längre.

Vilka vill ni ska utbilda en fjärdedel av Sveriges befolkning? Det är hög tid att fatta ett beslut. Nu!

Ämnen du kan följa