Vi lägger inte ner skolan i Horn

"Vi, S+M+KD, kommer inte att lägga ner skolan i Horn, trots att några vill få det att framstå så", skriver politikerna Conny Forsberg, Christer Segerstéen och Lena Käcker Johansson.
"Vi, S+M+KD, kommer inte att lägga ner skolan i Horn, trots att några vill få det att framstå så", skriver politikerna Conny Forsberg, Christer Segerstéen och Lena Käcker Johansson.

Insändare 4 juli 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nej, skolan och förskolan i Horn ska inte läggas ner. 

En enig bildningsnämnd har gett förvaltningen i uppdrag att utreda skolsituationen i Horn, vilket har lett till tre förslag. Inget av förslagen beskriver en nedläggning av skolan och inga beslut är tagna. Fokus för utredningen är barnens bästa och de pedagogiska förutsättningarna. I utredningen har kommer lärare och förskolepersonal, elever och ledning till tals för att få in så många perspektiv som möjligt. 

Nästa steg är en medborgardialog i Horn i augusti. Vi, S+M+KD, kommer inte att lägga ner skolan i Horn, trots att några vill få det att framstå så. Vi hoppas däremot på att vi kan föra en dialog kring frågan med fokus på barnens utveckling och pedagogiska möjligheter.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa