Avskaffa p-avgifter för patienter

Oron för att göra fel vid parkeringsautomaterna och därmed få böter kan rentav göra att vissa tvekar att söka vård, skriver Madeleine Rosenqvist (KD), som menar att en parkeringsbiljett med kallelsen vore en lösning.
Oron för att göra fel vid parkeringsautomaterna och därmed få böter kan rentav göra att vissa tvekar att söka vård, skriver Madeleine Rosenqvist (KD), som menar att en parkeringsbiljett med kallelsen vore en lösning.

Sjukhus är platser där människor söker vård, tröst och hopp. De är ställen där patienter och deras familjer går igenom både fysisk och emotionell påfrestning. På allt detta upplever man ofta ett extra stresspåslag – parkeringsavgifter. Det är dags att se över Region Kalmar läns parkeringssystem så att patienter och deras anhöriga kan parkera avgiftsfritt.

Insändare 1 november 2023 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sjukhusbesök är ibland oförutsägbara. Oavsett om det handlar om en akut sjukdom, en skada eller ett planerat besök, har patienter inte alltid möjlighet att förutse hur länge de kommer att behöva stanna. Att lägga till parkeringsavgifter på redan stressiga situationer kan orsaka onödig ångest och frustration. 

En annan oro som många känner är hanteringen av parkeringsautomaterna och risken för att göra fel och därmed få böter. Risken att drabbas av böter på grund av missad parkeringsavgift kan göra att vissa människor tvekar att söka vård eller till och med avstår från det. Detta kan leda till försämrad hälsa och onödigt lidande, vilket i längden kan kosta samhället mer.

I dag får patienter en biljett till länstrafiken med sin kallelse. Men alla har inte möjlighet att åka kollektivt – särskilt inte de som bor i glesbygd. Det borde inte vara svårt att skicka med även en parkeringsbiljett i kallelsen. En sådan lösning vore dessutom långt mer jämlik än nuvarande lösning, som diskriminerar den som måste ta bilen till sitt vårdbesök. Tänk om och tänk rätt! 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa