Gunnar Ericsson – lokal hjälte med kraft att hjälpa

Astrid Lindgrens bror Gunnar Ericsson är väl värd att uppmärksammas för sina insatser för det finska folket, tycker skribenten.
Astrid Lindgrens bror Gunnar Ericsson är väl värd att uppmärksammas för sina insatser för det finska folket, tycker skribenten.

Jag tycker att det är hög tid att vi uppmärksammar Gunnar Ericsson, Näs. Han var inte bara duktig lantbrukare utan också en ovanligt skicklig och framsynt politiker och författare.

Insändare 7 augusti 2023 06:06
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag när vi ser Rysslands attack mot Ukraina och mot demokratiska värden kan vi jämföra med det gamla Rysslands och sedermera Sovjetunionens övergrepp på stater. Inte minst Finland. 

Gunnar Ericsson, riksdagsledamot från Vimmerby, var en av dem som tidigt arbetade för att skapa en större samverkan mellan de nordiska länderna. Han var en pådrivande kraft inom Föreningen Norden. En bakgrund till hans intresse och engagemang var att stärka de nordiska länderna gentemot ett fientligt och aggressivt Ryssland. Troligen hade Gunnar Ericsson varit för ett medlemskap i Nato om han levt nu. 

Bakgrund till Gunnars engagemang för Finland var det faktum att Ryssland historiskt sett krigat och härjat i Finland och de baltiska staterna. Finland hade tvingats avstå landområden till Ryssland. 

undefined
Finlandshjälpen såg till att finska barn fick komma till Sverige under kriget. Gunnar Ericsson var en av de drivande i det arbetet.

När finska vinterkriget pågick var Gunnar Ericsson en av de personer i vårt land som hade mycket stor betydelse för Finlands folk. Han var med och organiserade den så kallade Finlandshjälpen som innebar att finska barn fick komma till Sverige när deras nära inte kunde ta hand om dem. 

En annan stor Finlandshjälp som Gunnar Ericsson var ansvarig för var att svenskar åkte över till Finland och hjälpte till i de finska jordbruken. Männen var inkallade och kvinnorna och de gamla fick hjälp av svenskar att klara vårbruk och skörda.  Ändå fick landets folk lida av brist på mat till följd av kriget. Finlandshjälpen organiserade Gunnar Ericsson bland annat i sin egenskap av Riksombudsman i SLU, Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund. SLU var vid den tiden Sveriges största politiska ungdomsorganisation med närmare 200 000 medlemmar.

undefined
Astrid Lindgrens bror Gunnar Ericsson är väl värd att uppmärksammas för sina insatser för det finska folket, tycker skribenten.

Gunnar Ericsson lärde sig finska språket och kunde tolka. Det påstås även att han behärskade en del av det ryska språket. Gunnar Ericsson blev nära vän med Finlands blivande legendariske president Uhro Kekkonen. 

Finlands högsta utmärkelse har tilldelats Gunnar Ericsson för hans stora insatser för Finland och dess folk. När vi ser och hör om Rysslands angreppskrig, Natodiskussionerna och om behovet av ökad samverkan bland de nordiska länderna bör man uppmärksamma Gunnar Ericsson och hans insatser för mer än 70 år sedan. Han var en av bygdens verkligt stora personer, och hade stor kraft att hjälpa andra människor.

undefined
Syskonen på Näs, Astrid Lindgren, Gunnar Ericsson, Ingegerd Lindström, Stina Hergin. Det var inte bara Astrid som gjorde sig ett stort namn internationellt.

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa