Ingrepp som torrlägger Lillån

Ett så kallat krön ersatte det tidigare manuella, reglerbara dammutskovet i utloppet av sjön Linden. En åtgärd som påverkat både sjön, Lillån, djurliv och grundvattennivåer negativt, menar insändarskribenten.
Ett så kallat krön ersatte det tidigare manuella, reglerbara dammutskovet i utloppet av sjön Linden. En åtgärd som påverkat både sjön, Lillån, djurliv och grundvattennivåer negativt, menar insändarskribenten.

Att ta bort de manuella, reglerbara dammluckorna har gett negativa konsekvenser för både sjön Linden och Lillån, menar insändarskribenten, som tycker att det är hög tid för åtgärd.

Insändare 11 juli 2023 20:35
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Lönneberga finns sjön Linden, som för ett antal år sedan fick en ny dammanläggning i utloppet, med ett så kallat krön för att självreglera utflödet av vatten. Den ersatte ett manuellt, reglerbart dammutskov.

Jag, och flera med mig, anser att detta var ett vansinnigt märkligt beslut. Det blir särskilt tydligt under de somrar vi haft sedan 2018, när nederbörden varit låg och avdunstningen hög. Sjönivån har tidvis varit lägre än dammkrönet och den känsliga Lillån som ligger nedströms, där vi åtminstone tidigare haft svensk flodkräfta och flodpärlmussla, är nu helt torrlagd. Det finns över huvud taget inget vatten i Lillån.

Anledningen till att man tagit bort ”dämmet” är obegriplig och jag måste säga att det är fantastiskt att läsa Miljödomstolens dom. Där står det att sommargäster inte ska ha besväret att sköta dammluckorna! 

Mitt förslag är då att man använder sig av en annan lösning, det finns idag bra solcellsdrivna dammluckor som man kan reglera vattennivån med och detta kan skötas från en mobiltelefon.

Vi ska vara rädda om miljön. Detta är något som påverkar djurlivet och grundvatten- och markvattennivå. Hur viktigt vatten är har vi ju blivit varse de senaste åren och det är hög tid att återskapa dämmet för att rädda den biologiska mångfalden. Det har blivit tydligt hur viktigt vintervattnet är för att vi ska ha något vatten i våra sjöar på sommaren.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa