Sorgligt att vår oas inte värdesätts av kommunen

Att avveckla lekplatsen vid grönområdet Höganäsgatan/Villagatan är "ytterligare ett exempel på Vimmerby kommuns kortsiktiga tänkande", menar insändarskribenterna, som påminner om att det där med få barn just nu är något som kan ändra sig.

Insändare 27 april 2022 18:39
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hur tänker Vimmerby kommun angående avvecklingen av lekparker? Av artikeln "Lekplatserna som kommunen vill utveckla – och avveckla" i Vimmerby Tidning den 26 april framgår att det ska satsas på utvalda lekplatser, medan andra inte ska få vara kvar. Som grund för beslutet anges att det finns för få barn i de bostadsområden vars lekplatser man planerar att ta bort eller sluta underhålla.

En av lekplatserna som är tänkt att avvecklas är den i grönområdet vid Höganäsgatan/Villagatan i Vimmerby. Här finns förutom lekplatsen en pulkabacke samt en fotbollsplan omgärdad av mycket fin och varierad natur. Området är kuperat och perfekt för lek och rekreation. Det finns en gammal bäckfåra där Stenbäcken en gång i tiden porlade. För inte så länge sedan gick här hästar och betade. Hela området är en oas.

Sorgligt nog värdesätts inte den här oasen. Trots upprepade påpekanden till kommunen om gallring av grönområdet har ingenting hänt. Det tyder på nonchalans mot oss som bor här! Det har nu gått tio år sedan senaste gallringen. Flera döda träd behöver tas ned och området håller på att växa igen av sly. Ska dessutom den lilla lekplatsen försvinna kan ju kommunen även passa på att spara in på gräsklippningen under sommaren!

Att det enligt Vimmerby kommun inte finns tillräckligt med barn i kvarteren kring till nämnda lekplats är ett svagt argument. Sannolikt kommer det att ske generationsskiften, som medför fler barnfamiljer, men då finns väl varken gungor eller sandlåda kvar. Vi bor själva i området, men flyttar kanske snart – till förmån för en barnfamilj?

Dock är det ju uppenbart varför kommunen inte satsar på vårt fina grönområde; här passerar ju inga ALV-besökare! Lekplatsen får därmed stryka på foten och grönområdet växa igen totalt. Eller är området tänkt att bli ett naturreservat, månntro?

Dags för Vimmerby kommun att tänka om. Värna om de fina områden som faktiskt finns kvar! Och framför allt; inför ett långsiktigt tänkande! Ska det inte längre få finnas en liten lekpark i anslutning till ett av Vimmerbys mysigaste grönområden? En plats att trivas på, för människor i alla åldrar, äldre såväl som yngre. Är det meningen att den här unikt belägna lekplatsen med tillhörande grönområde ska förfalla ännu mer? Det verkar av allt att döma politikerna i ”Barnens stad” tycka. Varför inte rusta upp och göra den här lekparken mer attraktiv istället? Det skulle gynna hela området!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa