Laga inte det som inte är trasigt

"Det läggs stor vikt vid de ekonomiska aspekterna i utredningen – trots att ansvariga politiker har sagt att det inte finns ekonomiska motiv som grund för utredningen. Vi vill veta vad kommunens egentliga syfte med omorganisationen är?", skriver Föräldrasamverkan, Horns skola.
"Det läggs stor vikt vid de ekonomiska aspekterna i utredningen – trots att ansvariga politiker har sagt att det inte finns ekonomiska motiv som grund för utredningen. Vi vill veta vad kommunens egentliga syfte med omorganisationen är?", skriver Föräldrasamverkan, Horns skola.

Hur ser kommunen på Horns befolkningstillväxt och hur ser Horns samhälle ut om 10 år? Det är en fråga som vi vill att ni i kommunen ställer er. Hur kan ett förslag om att lägga ner 4-6 i Horns skola bidra till ökad inflyttning och goda förutsättningar för både kommunala verksamheter och privata näringsidkare likväl som föreningar och frivilligorganisationer?

Insändare 12 juli 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det läggs stor vikt vid de ekonomiska aspekterna i utredningen – trots att ansvariga politiker har sagt att det inte finns ekonomiska motiv som grund för utredningen. Vi vill veta vad kommunens egentliga syfte med omorganisationen är?

Vi ser dessutom inte att kostnaderna i utredningen för nedläggning av nuvarande förskola är relevanta. Uppgifter finns som säger att kostnaden enbart för att ta bort bottenplattan kan uppgå till 2 miljoner. 

Vi finner det ytterst märkligt att frågor om elevernas kunskapsinhämtande i årskurs 4-6 blir aktuellt när det har blivit bråttom att utreda en lokalfråga. Om denna oro har funnits tidigare ser vi det som en stor brist att vi inte har bjudits in till dialog. Var har denna information hämtats?

Idag är flertalet av lärarna på Horns skola behöriga tack vara ett positivt förbättringsarbete och skolan är något att vara stolt över om man ska locka hit nya invånare, kom gärna hit och hälsa på! 

I Horn har läraren möjlighet att se varje elev, varje dag. En nära relation till sin lärare är en av de viktigaste faktorerna för lärande. Varje elev har möjlighet att göra sin röst hörd i mindre grupper, men även möjlighet att ta del av de större sammanhangen vid samarbete mellan klassgränserna.

Vi ifrågasätter utredningens hänvisning till de studier som använts. Den äldsta studien är från 1992-1998. Mycket har ändrats i läroplaner, pedagogik och undervisningssätt samt skolans förutsättningar att bedriva verksamhet. Därför borde hänvisningar kunna göras till nyare studier om klassers storlek och kollektivt lärande om dessa argument ska vara relevanta.

I utredningen framhålls vikten av barns sociala kontakter. Vi finner det osunt att lägga så stor vikt vid att ha många sociala kontakter i just klassen då barns sociala miljö inkluderar så mycket mer än det. Vi ser risker med att eleverna i årskurs 4-6 flyttar till Kisa då sociala kontakter på hemmaplan utifrån fritidsintresse och aktiviteter riskerar att försvinna på grund av långa dagar och bristande ork samt att fler kompisar bor på annan ort och det är svårt att upprätthålla dessa kontakter på fritiden. Snarare kan ett utanförskap uppstå då familjer har olika möjligheter att köra sina barn till Kisa för att upprätthålla sociala kontakter.

Vi finner att utredningen har stora brister i att undersöka helheten av barnens skoldag, från att de lämnar hemmet tills att de kommer hem igen. Hur långa dagar är det ok att ett barn i årskurs 4-6 kan ha? Hur säkerställs trygghet under resan till och från skolan både på bussen men även under väntetiden? Hur säkerställs barnets behov av mat under dagen?

Vi ser påtagliga risker för samhället i stort genom förslag 2. Det blir svårare för barnfamiljer att bo kvar i Horn då 9 av 13 skolår har långa resor och dagar, som följd kan en avbefolkning snarare än en tillväxt starta. Föreningar och näringsliv blir hotat och kompetensförsörjningen i viktiga verksamheter försvåras.

Hela kommunen ska växa, visa att det är ett budskap ni står vid i både ord och handling. Lägg tillförsikt och resurser på det vi idag ser fungerar.Trygga barn i en trygg närmiljö där vi tillsammans skapar för framtiden!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa