När vacker natur berövas sitt strandskydd

Insändare 27 april 2022 07:11
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare den 13 april föreslår du, Jan R Andersson, att strandskyddet ska tas bort i Kalmar län. Jag föreslår att du tar dig en tur till Vimmerby, sjön Gissen och fastigheten Björkhyddan och ser vad som händer när vacker natur berövas sitt strandskydd.

Fastigheten är en vacker udde där ägaren fått dispens att avstycka 22 villatomter med strandskyddad zon på minst 25 meter. Trots det har några tomtköpare kalhuggit ända ner till vattnet. Så nu är det blåst som gäller, inte granna ekar. Någon tillsyndmyndighet tycks inte finnas.

Själv bor jag i Gissemåla gård, som gränsar mot Björkhyddan i vattnet. Nere vid sjön ska vi undvika markskador och helst varken röja, gallra eller slutavverka utan låta skogen sköta sig själv. Skogsstyrelsen övervakar oss noga.

När vårt län odlades upp följde man vattenlederna. Där fanns den bästa jorden, friskt vatten och fisk. Vid vattendragen finns alltså både kultururens vagga och den vackraste naturen. Dit bör vi alla ha tillträde.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa