Höjt inkomstkrav berör inte "svenska modellen"

Det lägre försörjningskravet har blivit en öppen dörr till Sverige, skriver insändarskribenten, som menar att ett höjt inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare kan leda till att fler kommer ut i jobb.
Det lägre försörjningskravet har blivit en öppen dörr till Sverige, skriver insändarskribenten, som menar att ett höjt inkomstkrav för arbetskraftsinvandrare kan leda till att fler kommer ut i jobb.

Svar på "Vart tar svenskheten vägen nu?"

Insändare 14 november 2023 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skribenten ondgör sig över regeringens beslut att höja gränsen för arbetskraftsinvandrares inkomstkrav från 13 000 kronor i månaden till 27 360 kronor, vilket är 80 procent av medianinkomsten i Sverige. Han menar att regeringen "har brutit sig in i den svenska modellen". 

I december 2008 infördes en reform för arbetskraftsinvandringen, som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta. Skälet var att företagen lättare skulle kunna hitta kvalificerad arbetskraft till bristyrken. Efter två godkända perioder om två år vardera, och man uppfyllt alla villkor, har man rätt att ansöka om permanent arbets- och uppehållstillstånd, vilket hittills varit de mest generösa reglerna bland OECD-länderna. 

På grund av det låga försörjningskravet har detta blivit en öppen dörr till vårt land. I februari 2023 hade vårt land 459 000 arbetslösa, varav 16,2 procent var utrikesfödda. Den totala arbetslösheten var 8,2 procent, vilket lägger oss i Europas topp. Regeringens mål nu är att minska den lågkvalificerade arbetskraftsinvandringen och i stället få ut de som redan bor här på arbetsmarknaden. 

När det gäller EU-medborgare samt säsongsanställd personal som bärplockare med flera berörs de ej av det nya regelverket. Nämnas bör att Socialdemokraterna har skissat på ett förslag med likvärdigt inkomstkrav, samt har LO godkänt regeringens förslag. Förslaget berör på intet sätt "den svenska modellen", men är en nödvändig åtgärd för att minska vår höga arbetslöshet.

Personligen anser jag dock att en övergångsregel borde gälla för de som redan har ett begränsat arbetstillstånd. "Man ändrar inte reglerna under pågående match."


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa