Tajmat och klart in i minsta detalj

Angående Kinda kommuns översiktsplan "Sjöriket Kinda". Nedanstående handlar framför allt om Kisa med omnejd.

Insändare 31 maj 2023 05:01
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Tajmat och klart in i minsta detalj", brukar Sickan i Jönssonligan säga om sina planer.

Förändring och utveckling, på gott och ont, har skett i alla tider. Den starke har vunnit över den svage. Förbifart av tung godstrafik med mera har diskuterats under mycket lång tid, med för- och nackdelar: "Kommer samhället att dö?" "Äntligen inte livsfarligt att gå vid Enebygatan från Idrottsplatsen till Frendo." Förskolornas vånda i Gröndebacken angående trafik- och luftmiljö. Företagens krav på infrastruktur för att fortsätta växa i Kinda.

I planen planeras en trafikplats/rondell ungefär där Björkhultsvägen börjar, vid rv 34/23. På nästan samma plats sammanstrålar våra friskvattenflöden. Inte så bra. Rent vatten i ett framtidsperspektiv är av stor vikt.

I planen värderar man mark olika, bland annat jordbruksmark som finns runt Åsunden och i de före detta vikarna efter senaste istiden är de som ska sparas för odling. Vi i Kinda kommun äger redan idag mark. Den borde kunna bebyggas innan man tar ytterligare mark i anspråk eller är den för dyr att anlägga?

En översiktsplan måste finnas. Idéer och visioner om en framtid likaså. En detaljplan, som väntas klubbas av våra politiker före andra kvartalets slut 2023, alltså 30 juni i år, ger kommunen laglig rätt att starta planerna för exploatering och byggnation.

Många är de människor som tittat storögt vid upplysningen om vad som är på gång i Kisa och Kinda. 

"Självklart", sa Sickan.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa