Vad gör ni för att uppfylla målen i skolan?

Snart börjar skolorna igen. Det finns mycket att göra för att målen i styrdokumenten ska uppnås, menar skribenten.
Snart börjar skolorna igen. Det finns mycket att göra för att målen i styrdokumenten ska uppnås, menar skribenten.

Insändare 15 augusti 2023 06:20
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att det är svårt att få tag i behöriga lärare är inget nytt. Det gäller från förskolan upp i grundskolan och så vidare. 

Det är alltför många yrken där behöriga människor med rätt utbildning saknas. Varför?

Jo, stat, region och kommuner har låtit detta ske trots uppmaningar från fackförbund och fotfolk som arbetar ute i verksamheterna. 

 

Vad göra?

Höj lönerna, satsa ännu mer på cheferna, ledarskap är A och O.

Se över arbetsmiljön, färre barn/elever i förskola och skola. Mer tid till planering, utvärdering och dokumentation.

Om de viktiga målen i de fina styrdokument som finns ska nås, så finns mycket att göra. Det kostar. Är ni politiker medvetna om detta?

Självklart, men vad gör ni då konkret?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa