Vindkraft är århundradets miljöbluff

"Nu vill Fred Olsen bygga 27 enorma vindkraftverk i Hycklinge. Måhända vill de utrota både oss som bor här, vårt rika djurliv och förstöra vår natur, men det tänker vi Horn/Hycklingebor sätta P för", skriver Pierre Ländell (LPo) tillsammans med Marie Carlsson i föreningen Vindstilla.nu.
"Nu vill Fred Olsen bygga 27 enorma vindkraftverk i Hycklinge. Måhända vill de utrota både oss som bor här, vårt rika djurliv och förstöra vår natur, men det tänker vi Horn/Hycklingebor sätta P för", skriver Pierre Ländell (LPo) tillsammans med Marie Carlsson i föreningen Vindstilla.nu.

Att placera vindkraftverk i Hycklingeskogarna av miljösynpunkt är "en av de mest korkade miljöåtgärder man kan hitta på", tycker Pierre Ländell, LPo Kinda och Marie Carlsson, föreningen Vindstilla.nu.

Insändare 6 december 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en nyligen presenterad rapport konstateras att en tredjedel av alla vindkraftverk i Sverige är konkursmässiga och att det inte finns någon ekonomisk lönsamhet i vindkraft – trots att elpriserna är högre än någonsin. 

Samtidigt har Sverige under klimatmötet i Dubai (COP28) skrivit under ett avtal om att tredubbla energin från kärnkraft, så lönsamheten lär inte bli bättre. De kommande åren väntas en stor mängd konkurser skrev Swebbtv nyligen. Inte nog med det, Kalla fakta rapporterar även att det kan bli markägarna som får betala för nedmontering och återställande. Vindkraft är århundradets största miljöbluff. Man ser klart i Europa att ju mer vindkraft man har i ett land, desto högre elpriser har man och desto mer CO2 släpper man ut per capita.

Vindkraft är en miljösmutsig verksamhet som släpper ut mycket CO2 under sin livscykel och vindkraft minskar inte vårt fossilberoende ett dugg eftersom vi i princip inte har någon fossil kraftkälla för vår el. Vad bidrar då vindkraft med? Jo, minskade värden på fastigheter i området, förstörd fritids-, natur- och kulturmiljö, ökad andel självmordsfrekvens, depressioner, tinnitus och hjärtproblem. Utöver detta så släpper ett verk under en livstid på 15 år ut 6 ton mikroplaster som innehåller Bisfenol A (ett ämne som försämrar människors och djurs reproduktionsförmåga).

Nu vill Fred Olsen bygga 27 enorma vindkraftverk i Hycklinge. Måhända vill de utrota både oss som bor här, vårt rika djurliv och förstöra vår natur, men det tänker vi Horn/Hycklingebor sätta P för på samrådet den 14/12 i Höganlid. Sveriges elproduktion är nästan helt fossilfri, skogen binder kol, friger syre och levererar biobränsle. Att låta ett internationellt bolag placera vindkraftverk i svensk skogsmiljö med höga naturvärden, och gömma sig bakom att det skulle vara ur miljösynpunkt är en av de mest korkade miljöåtgärder man kan hitta på. Vår livsmiljö ska inte bli en internationell handelsvara.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa