Beredskapssamordnare

Beredskapssamordnare

Samordnare Norrköping
Ort: Norrköping
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Samordnare
Publicerad:2022-09-02
Sista ansökningsdag:2022-09-25

Beredskapssamordnare

Du kommer främst att arbeta med övning, utbildning och planering för att höja och säkerställa SMHIs förmåga att hantera kriser, höjd beredskap och krig, men också andra uppgifter inom SMHIs arbete med beredskap och säkerhet.

Beredskapssamordnare - Att göra SMHI och Sverige mer motståndskraftigt

Vill du vara med och bygga upp ett nytt civilt försvar och bidra till att SMHI kan utföra sina samhällsviktiga uppdrag även vid störningar och i krissituationer? SMHI blir nu en s.k. beredskapsmyndighet och förstärker funktionen som ansvarar för beredskap och säkerhet med en person som ska jobba med övning, utbildning och planering.

SMHI har en viktig roll i Sveriges krisberedskap genom att t.ex. ta fram beslutsunderlag kopplat till väder, vatten och klimat. Klimatanpassning är en mycket viktig del i att förebygga och hantera framtida samhällsstörningar och här är SMHI nationellt kunskapscentrum. SMHI ger också andra nödvändiga underlag för dimensionering och förvaltning av samhällsviktiga funktioner, framförallt inom sektorerna transport, energi och säkerhet.  Underlag i form av data/analyser, prognoser och varningar används för små och stora beslut inom myndigheter och företag, men även av enskilda.

Du kommer främst att arbeta med övning, utbildning och planering för att höja och säkerställa SMHIs förmåga att hantera kriser, höjd beredskap och krig, men också andra uppgifter inom SMHIs arbete med beredskap och säkerhet. Du gör detta tillsammans med hela organisationen och särskilt teamen som arbetar med säkerhet och beredskap.

Arbetet innebär många olika kontakter både inom SMHI och externt. Perioder med hög arbetsbelastning kan förekomma, framförallt i samband med samhällsstörningar som påverkar SMHI. Tjänsten innebär att jobba strukturerat och långsiktigt för att bygga upp beredskapen, samtidigt som du har en viktig roll i krissituationer. SMHI blir beredskapsmyndighet den 1 oktober 2022 och befinner sig nu i en uppbyggnadsfas, det finns därför goda möjligheter att vara med och skapa nya arbetssätt och strukturer.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %, med placering i Norrköping. Arbetet utförs till stor del på kontoret men resor kommer att förekomma. Tillträde snarast möjligt. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. Svenskt medborgarskap och en godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) är förutsättningar för anställning på denna tjänst.

Din profil

Vi söker dig som vill arbeta med att vidareutveckla beredskapen för allvarliga händelser i en spännande organisation med ett samhällsviktigt uppdrag. Du är en person som tar ansvar för, och har förmågan att planera, strukturera samt driva ditt eget arbete. Du arbetar bra tillsammans med andra och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan tänka strategiskt och har ett brett perspektiv på olika frågor. Eftersom arbetsbelastningen tidvis kan vara hög behöver du kunna behålla lugn, planera och prioritera samt kunna fatta snabba beslut när det krävs. Du har även god förmåga att presentera och formulera dig på ett sätt som underlättar vid utbildning och övning.

Kommunikationen med interna och externa kontakter sker på både svenska och engelska. Du måste ha mycket goda tal- och skrivkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska.

Krav:

  • Eftergymnasial examen.
  • Kunskap och/eller erfarenhet från området säkerhet och beredskap


Meriterande:

  • Erfarenhet av övnings- och utbildningsverksamhet för att klara allvarliga situationer.
  • Kunskap och/eller erfarenhet från totalförsvarsplanering eller krishantering
  • Kunskap och/eller erfarenhet av arbete i krisledningsstab eller motsvarande
  • Kunskap och/eller erfarenhet av arbete med ledning
  • Kunskap om SMHIs verksamhet och uppdrag
  • Övrig utbildning inom området säkerhet/beredskap/riskhantering
  • Erfarenhet av signalskyddssystem

Vill Du veta mer?

För ytterligare information om tjänsten, kontakta Ulf Christensen. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta HR-specialist Julia Joachimsson. Fackliga representanter är för SACO Therese Fougman och för ST Mikael Stenström. Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Vänta inte med din ansökan, sista ansökningsdag 25 september 2022. 

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Tänk på att de handlingar och uppgifter du skickar till SMHI genom din ansökan blir en allmän handling. Detta betyder att allt material i ansökan, inklusive bilagor, kan behöva lämnas ut till den som begär det om uppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Tänk på att i första hand skriva det som du bedömer är relevant i förhållande till kraven på tjänsten. Tänk på din integritet och undvik att lämna information som innehåller känsliga personuppgifter, uppgifter om din eller närståendes hälsa, politiska åsikter eller religiös övertygelse.

Kontaktpersoner

Ulf Christensen

Chef

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se
Julia Joachimsson

HR-specialist

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se
Mikael Stenström

ST

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se
Therese Fougman

Saco-S

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se
 

 

 


Kontakt

Ulf Christensen
Julia Joachimsson

Dela