Det är dumt att tänka sig alla invandrare som en grupp

Ofta känns det som att vi betraktar alla utomeuropéer som samma, att de pratar samma språk, har samma värderingar, samma religion och att de helt enkelt är en homogen massa. Vi nöjer oss ofta med att de är utomeuropéer och inte svenskar.

Krönika 21 maj 2022 08:00
Detta är en ledarkrönika.

Den ene kom från Eritrea och hade tigrinja som modersmål, medan den andre kom från Afghanistan och hade dari som sitt språk. Han var visserligen uppvuxen i Pakistan där man pratar urdu, men för den här historien spelar det ingen roll, för inget av språken är nära varandra. Det går inte att den ene pratar tigrinja och den andre dari och att de förstår varandra.

Trots språkproblemen blev de bästa vänner, men de behövde ett språk de kunde umgås på och bygga sin vänskap med. Till en början var det engelska. Ingen av dem var oäven på engelska, men ju mer de studerade svenska desto mer kom svenska att bli det gemensamma språket. Det startade lite knaggligt, men de var vänner och hade funnit varandra och de ville varandra väl och såg snarare möjligheter än svårigheter så de överkom besvären.

Den första perioden såg jag det på nära håll, och jag tror inte riktigt jag förstod hur grunden för en stark vänskapen var, men efter att jag slutat arbeta på hemmet där de ensamkommande pojkarna bodde tog jag kontakt med grabben från Afghanistan i ett annat ärende och då kom det till mig med kraft. B pratade med sådan värme om H att det inte gick att missförstå. De kom båda ensamma från länder långt borta, olika länder med olika traditioner, men de hade gemensamma erfarenheter och tillsammans fann de vänskap, värme och trygghet sinsemellan. Det var vackert.

 

Jag kan naturligtvis ha fel, men ofta känns det som att vi betraktar alla utomeuropéer som samma, att de pratar samma språk, har samma värderingar, samma religion och att de helt enkelt är en homogen massa. Vi nöjer oss med att de är utomeuropéer och inte svenskar.

Förra veckan berättade Vimmerby Tidning om ett reportage gjort av SVT:s Uppdrag granskning som handlade om ”njutningsäktenskap”, alltså att en imam viger en man och en kvinna, att mannen betalar en ”bröllopsgåva” och att äktenskapet sedan upplöses efter en timma eller två och att paret därefter går skilda vägar. Att det i klartext handlar om religiöst sanktionerad prostitution. I inslaget var den afghanska föreningen i Vimmerby intervjuad och enligt UG tog inte församlingen avstånd från den religiösa prostitutionen. Problemet var att de använt en arabisktalande tolk, medan den afghansvenska företrädaren pratat persiska.

I veckan bekräftade UG för Vimmerby Tidning att det verkligen gått till på det sättet. Ansvarig utgivare Axel Björklund skriver till tidningen: ”Det stämmer att kontaktpersonen på föreningen inte kunde arabiska. Därför pratade dom svenska, en bristfällig sådan från båda håll men där de ändå nådde fram med budskapet.” Och: ”Vi klassade föreningen som mellankategori eftersom dom aldrig själva tydligt erbjöd något tidsbestämt giftermål, men de tog heller aldrig tydligt avstånd utan hänvisade frågan vidare till Imam Ali.”

Det är utan tvekan så att många med muslimsk övertygelse har arabiska som modersmål. Men det är långt ifrån alla. Av Indonesiens över 250 miljoner invånare är nästan nittio procent muslimer, men det ytterst få av dem som pratar arabiska.

 

Huruvida ”njutningsäktenskap” är sanktionerat i Koranen råder det tydligen delade meningar om. Det är likafullt något som praktiseras i bland annat Iran och Irak, och enligt UG också i Sverige. Men inte av den afghanska föreningen i Vimmerby. De tar tydligt avstånd från den typen av arrangemang. Skulle Vimmerby Tidning få tillförlitliga uppgifter om att det inte stämmer kommer vi naturligtvis skriva om det. Några sådana uppgifter finns emellertid inte. 

Under de år jag arbetade med ensamkommande flyktingungdomar var det alltid intressant att se hur svenskan var bryggan mellan pojkar från olika länder. Till en början höll varje grupp ihop för sig, men efter ett tag började de umgås med varandra och då behövde de ett gemensamt språk. En gång när det kommit en ny grabb och vi inte kunde få fatt på någon tolk fick vi be en kille, som varit i landet en tid och pratade bra svenska, om hjälp. Men då blev det problem med dialekten. Den nya grabbens gode man var nämligen från Skåne och just den dialekten kunde killen som skulle tolka omöjligt förstå, allt fick gå via mig. Den gode mannen sa vad hon skulle säga, jag upprepade vad hon sagt och killen som tolkade kunde slutligen översätta till den nyanlände.  

 

Avslutningsvis och apropå Turkiets ovilja att Sverige ska bli medlem i Nato. Ett påpekande. Under kriget i Syrien stod två Natoländer på var sin sida i konflikten. USA stödde aktivt kurderna och deras armé YPG i Rojava i nordöstra Syrien. YPG med amerikanskt flygunderstöd lyckades försvara Kobane mot IS 2015. När Donald Trump och USA lämnade kurderna 2018 intog Turkiet dess södra gräns mot Syrien för att skapa en buffertzon och de anser sedan länge att YPG är en terroristorganisation. Kurderna fick alltså först hjälp av Natolandet USA för att strax ställas mot Natolandet Turkiet. Det är inte alltid enkelt.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Daniel Söderqvist krönika

Daniel Söderqvist: Om jag jobbar? Jo – men nu tar jag semester • Därför blev relationen med läkaren en smula frostig

Om jag jobbar? Jo – men nu tar jag semester • Därför blev relationen med läkaren en smula frostig

Daniel Söderqvist: Konsekvenserna av kriget i Ukraina sprider sig som ringar på vattnet

Konsekvenserna av kriget i Ukraina sprider sig som ringar på vattnet

Daniel Söderqvist: Medias uppgift är att granska och ifrågasätta, men inte att döma

Medias uppgift är att granska och ifrågasätta, men inte att döma

Daniel Söderqvist: Att våga steget ut på sjuttio tusen famnars djup • Förverkligandet av drömmar kan vara – att öppna tatueringsstudio

Att våga steget ut på sjuttio tusen famnars djup • Förverkligandet av drömmar kan vara – att öppna tatueringsstudio

Daniel Söderqvist: När fisket i Östersjön blev militärstrategi

När fisket i Östersjön blev militärstrategi
Visa fler