Funderar du på att upprätta en framtidsfullmakt? Här är 4 saker som är bra att känna till

12 maj 2022 09:39

1.Du kan välja en eller flera fullmaktshavare 

En fullmaktshavare är en person som får rätt att företräda dig i dina personliga och ekonomiska angelägenheter när du själv inte längre klarar av det. Kanske vill du att ditt barn eller din make ska vara din fullmaktshavare? Det går alldeles utmärkt!

För att vara säker på att någon du litar på kommer få sköta dina angelägenheter behöver du dock upprätta en framtidsfullmakt. Utan framtidsfullmakt är det istället kommunen som utser en god man till dig, och det är inte säkert att det blir någon du känner förtroende för.

Med Jurio kan du välja att flera personer ska vara fullmaktshavare, till exempel om du har flera barn som du vill ska hjälpas åt. Kom ihåg att när du har flera fullmaktshavare är det viktigt att du beskriver fullmakthavarnas inbördes förhållande, det vill säga om de ska ha rätt att fatta beslut på egen hand eller om de bara får lov att utföra uppdraget genom att fatta alla beslut tillsammans. 

2. Framtidsfullmakten börjar gälla först när du inte längre kan fatta egna beslut 

En framtidsfullmakt skiljer sig från andra fullmakter eftersom den upprättas när du som fullmaktsgivare fortfarande har förmågan att själv fatta beslut, men först börjar gälla när du har förlorat den förmågan. Det kan hända om du till exempel drabbas av en demenssjukdom, försvagat hälsotillstånd eller en olycka. 

3. Framtidsfullmakten kan reglera både personliga och ekonomiska ärenden. 

Med en framtidsfullmakt får fullmaktshavaren rätt att fatta beslut åt dig i både personliga och ekonomiska ärenden. Det kan var sådant som att betala dina räkningar, ta hand om dina bankkonton eller företräda dig inför myndigheter. Du har dock möjligheten att begränsa vilka beslut som ska kunna fattas. Kanske vill du inte att din fullmaktshavare ska kunna ta lån i ditt namn eller sälja din fasta egendom. Detta kan du reglera i din Framtidsfullmakt.

4. Med en granskare kan framtidsfullmakten återkallas 

Det händer att man ångrar sig! Så länge du som har upprättat framtidsfullmakten fortfarande har förmågan att fatta rättsligt bindande beslut kan du själv återkalla din framtidsfullmakt så att den inte längre gäller. Genom att utse en granskare kan du dessutom se till att någon kommer kontrollera att din fullmaktshavare sköter sitt uppdrag på rätt sätt. Om så inte är faller kan granskaren återkalla fullmakten åt dig, trot att du själv inte längre kan fatta rättsligt bindande beslut.

Upprätta en framtidsfullmakt snabbt och enkelt med Jurio 

Jurio hjälper dig genom hela processen för att skapa en framtidsfullmakt som uppfyller alla dina behov. Det enda du behöver göra är att svara på några frågor i vårt formulär. När du har betalat återstår bara att skriva ut fullmakten och underteckna den tillsammans med två vittnen.

Från

jurio.com