Nyföretagandet ökar i Kalmar län

15 mars 2022 16:37

Över 1200 nya företag har startats i Kalmar och Kronobergs län under första halvåret 2021. Det är en ökning med 110 företag från motsvarande period under rekordåret 2020. Enligt de flesta bedömare är detta en effekt till följd av pandemin, och inte till trots av dess utmaningar. För den som vill starta ett företag nu är det således viktigt att vara om sig och kring sig i ansökningsprocessen, i synnerhet vid namnvalsfrågan.

Optimistiska bedömare framhåller den positiva aspekten av att det startas många nya företag i Sverige i allmänhet och lokalt i Kalmar och Kronoberg i synnerhet. Det beror på att fyra fem jobb skaps i små och medelstora företag. Samtidigt är det en effekt av de utmaningar som pandemin har genererat. Många har förlorat jobbet och väljer därför att starta företag på grund av det. Det i sig kan vara både bra och dåligt. Gott för dem som känner att de äntligen blir tvungna att ta tillfället i akt och förverkliga en dröm. Sämre för dem som känner att det görs för att man inte vill. 

Bolagsverket: “Företagsnamnet tar tid”

I Sverige finns idag omkring en miljon företag registrerade hos Bolagsverket, varav merparten är små bolag med upp till nio anställda. Bolagsverket är också den enhet som ansvarar för registreringen av nya företag.

Enligt Madelen Jansson, på Bolagsverket, är handläggningen extra lång idag. I synnerhet tar bedömningen av företagsnamn lång tid. Detta är den del av varje företagsregistrering som tar mest tid. Därför är det en god idé att använda en tjänst som https://businessnamegenerator.com/sv/, där du som företagare i vardande får hjälp att generera ett hållbart namn, men också navigerings- och guidning kring allt som rör det som är grunden för ett företags identitet - och i förläningen ett starkt varumärke.

För att korta handläggningstiderna har Bolagsverket flera e-tjänster, vilket de rekommenderar över alternativet att skicka in ett ärende med posten. De anbefaller sökanden att också försäkra sig om att kontrollera att alla korrekta bilagor är bifogade innan man trycker på “sänd”. Anmodningar om kompletteringar är tidskrävande. Bolagsverket påminner också de sökande om att betala registreringsavgiften på en gång, eftersom handläggningen inte kan starta förrän betalning är inkommen.

Rekordökningar i landet

Statistik från Bolagsverket visar att nyregistreringar av företag i hela landet slog alla rekord för ett enskilt halvår. Total startades 40 108 nya företag i Sverige. Det betyder nytt nationellt rekord. Aldrig tidigare har Sverige fått så många nya företag under ett enskilt halvår.

Under 2020, som var ett rekordår, ökade Bolagsverkets register med 1,7 procent och bland de fyra vanligaste företagsformerna ökade registreringarna med 14 procent. Antalet aktiebolag gick upp med över 25 procent. Det sistnämnda kan även härledas till att kravet på aktiekapitalet sänkts från 50 000 till 25 000 kronor. 

Bolagsverket anställer fler

Till följd av den markanta ökningen av företagsanmälningar under 2020 har Bolagsverket anställt fler och tagit in vikarier. Fler kollegor innebär en välbehövlig förstärkning. Men inlärningsprocessen är lång, varför det kommer vara långa väntetider fortsatt en tid framöver. 


 

Från

businessnamegenerator.com