Spel i Sverige

7 april 2022 08:18

Spel och dobbel har en lång tradition i Sverige och har genom åren övergått från att spela på plats på olika spelinrättningar till att enkelt kunna spela hemifrån via internet. Att spela på online casinon är numera det vanligaste sättet att spela på och har blivit allt mer accepterat av allmänheten. Tidigare ansågs online casinon nästan vara tabu att spela på, men i och med teknikens framfart så har spelandet på nätet blivit både snabbare och säkrare. Detta har gjort så att det finns ett otal olika aktörer på marknaden som erbjuder bonusar för att locka just dig att spela hos just dem. Just nu kan du få en bra Bethard bonus som ligger som ett tillfälligt erbjudande.

Tärningar av fårben redan på 200-talet

Man har funnit tärningar gjorda av fårben i Sverige redan på 200-talet - vilket är det tidigaste fyndet av spel och dobbel i Sverige, så spel har långa anor. Dock hittar man det första nedskrivna beviset på att det förekom spel i Sverige genom de gamla landskapslagarna då man i Småland år 1200 hade följande krav på egenskaper för att kunna bli en präst:

”icke vara mördare eller mandräpare, icke kyrkotjyn eller klosterrymmare, icke dobblare eller drinkare, icke skörlevandasman eller skökoman”

Detta visar att det inte ansågs bra att varken mörda, dräpa, dricka eller spela - dock menades antagligen angående att dricka eller spela att det inte var bra om man drack eller spelade för mycket. 

Kortspelets intåg i Sverige

Kortspelen kom till Sverige i slutet av 1400-talet och ansågs av makthavarna vara dåligt för folkhälsan - men trots detta blev kortspel mer och mer populärt av allmänheten. År 1665 tillkom en lag av Karl Xl där det förbjöds att spela på sabbaten och år 1696 blev det förbjudet för alla soldater och krigsfolk att spela överhuvudtaget. När Karl Xll kom till makten så insåg han att det fanns pengar att tjäna på spel och införde en skatt på spelkort - och finansierade därigenom sitt fälttåg mot Norge.

Kungliga Nummerlotteriet

På 1700-talet blev det populärt att sälja lotter till allmänheten där överskottet gick till att finansiera uppförandet av olika byggnader - men man var tvungen att få kungligt tillstånd för att organisera ett lotteri. Det allra första lotteriet organiserat av kungen var det Kungliga Nummerlotteriet och dess första dragning var under år 1773.

Så spelet i Sverige har gått ifrån tärningar av fårben till ett smidigt och säkert sätt att spela - nämligen att sköta sitt spelande hemifrån på ett online casino.

Från

sportbonuskod.se