Så många miljoner gick Vimmerby kommun plus

2020 gjorde Vimmerby kommun ett överskott på 29 miljoner kronor. Det visar det preliminära bokslutet.

Vimmerby 22 februari 2021 10:18

– Det positiva resultatet gör att vi klarar balanskravet, kan göra avsättning till resultat-utjämningsreserv samt att vi kan egenfinansiera en större andel av angelägna planerade stora investeringar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll i ett pressmeddelande.

Förklaringen till det oväntat stora överskottet är främst tillfälliga statsbidrag till följd av coronapandemin. Men just pandemin gör att det råder en stor osäkerhet framöver.

– Vi vet ännu inte hur länge pandemin kommer att påverka oss och vilka långsiktiga effekter den får. Med anledning av dessa osäkerhetsfaktorer måste Vimmerby kommun sträva efter större marginaler i kommande års budgetar, säger tf ekonomichef Eric Carlsson.

Vimmerby kommuns slutgiltiga årsredovisning behandlas av kommunstyrelsen den 16 mars och beslutas av fullmäktige den 6 april.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Michael Nordin

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vimmerby

Här satsar företaget på att bygga bostäder

Vimmerby

KLART: Kommunen byter mark med kyrkan

Vimmerby

Tusentals skrev på namninsamling – nu lämnas listan in

Vimmerby

Familjen Hrnic flyttade hem till Vimmerby igen

Krönika

Nya chefredaktören: "Därför öppnar vi debatten"

Visa fler