Kinda ansluts till RTÖG:s ledningssystem

Nu har samhällsbyggnadsnämnden fattat beslut. Kinda kommun kommer att ansluta sig till Räddningstjänsten Östra Götalands (RTÖG) bakre ledning vid räddningscentralen i Lambohov.

Kinda kommun 26 september 2019 11:30

– Det här är en utveckling som vi är tvungna till och jag ser det som positivt, det kommer att innebära en kompetenshöjning. Om allt flyter på som det ska är planen att vi ansluter oss den 1:e maj nästa år, berättar Thomas Blixt, chef vid räddningstjänsten i Kinda. 

 

I nästan ett år har han, tillsammans med andra räddningschefer i länet, fört diskussioner med RTÖG. Västra Sörmlands räddningstjänstsförbund är den senaste organisationen att anslutas och nu står det alltså klart att Kinda, och ytterligare fyra östgötska kommuner, kommer att göra detsamma. Enligt den nuvarande planen är Mjölby och Boxholm först ut, 1 april nästa år, sedan går turen över till Kinda och Ödeshög, och sist ut är Finspång.

– Allmänheten kommer inte att märka någon skillnad alls. I det vardagliga arbetet, på det som vi kallar ledningsnivå ett och två, förändras ingenting. Om det till exempel är en skogsbrand som eskalerar ska det inre befälet på RTÖG kunna styra upp de övriga styrkorna i länet. Tidigare har vi varit tvungna att gå via SOS för att få förstärkning, förklarar Blixt.

 

Räddningstjänsten i Kinda har i dagsläget cirka 450 larm om året. Med de kommuner som ansluts nästa år blir RTÖG:s motsvarande siffra cirka 8 500 stycken. 

– Om det sker fler händelser samtidigt runt om i länet kommer RTÖG att organisera sin stab för att ha beredskap för det, berättar Kindas räddningschef. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tidigare föreslagit en lagändring där det, för de kommunala räddningstjänsterna, blir ett krav att ansluta sig till ett övergripande ledningssystem som har kapacitet dygnet runt. Det var vid tisdagens sammanträde som samhällsbyggnadsnämnden i Kinda beslutade att en sådan anslutning ska genomföras. 

– I grund och botten handlar det här om att öka vår beredskap genom att ledningssystemet aktivt ansluts till RTÖG:s. Det här är något som vi har sett är nödvändigt, både själva men också på nationell och regional nivå. Vi vill inte på något sätt avvakta utan vi vill komma igång med arbetet, förklarar nämndordförande Mikael Österling (L) och förtydligar:

– Det här är inget fullvärdigt medlemskap.  

Ser ni några negativa konsekvenser? 

– Nej, det gör vi inte. Självklart blir det en styrka att ha gemensam kapacitet i regionen där vi helt plötsligt får en tätare koppling till grannkommunerna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa